Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wykonawca a podwykonawcy

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   konsorcjum   siwz   referencje   podmiot trzeci

Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, w art. 2 pkt 11 i 12 definiuje jedynie pojęcie zamawiającego i wykonawcy. Ta sama definicja, z mocy art. 23 ust. 3 pzp, odnosi się do wykonawców składających ofertę wspólną (takich jak np. konsorcja, spółki cywilne).

 

Definicji podwykonawcy nie zawiera natomiast ani pzp, ani ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), gdyż ta ostatnia nie wymienia podwykonawcy pośród uczestników procesu budowlanego.

Kim jest podwykonawca

Praktyka pokazuje, że w zamówieniach publicznych podwykonawstwo, o którym mowa w niniejszym opracowaniu, występuje wyłącznie w robotach budowlanych. Rozumiane jest więc ono jako realizacja części zamówienia przez innego wykonawcę niż ten, który uzyskał zamówienie w wyniku postępowania, w którym brał udział.

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w celu znalezienia najlepszego wykonawcy, któremu powierzy wykonanie zamówienia. Zanim jednak zawrze umowę z wykonawcą, musi sprawdzić, czy wykonawca ten będzie w stanie podołać realizacji zamówienia, a więc zbadać jego wiarygodność, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, a także potencjał sprzętowy, kadrowy, ekonomiczny i finansowy. Jednak – jak wiadomo – nie zawsze wykonawca chce lub może wykonać zamówienie własnymi siłami, korzystając wyłącznie z własnych zasobów. Często musi zlecić jakąś część zamówienia, a niekiedy nawet całość innemu podmiotowi, czyli właśnie podwykonawcy.

 

Podwykonawca jednak nie jest stroną dla zamawiającego, gdyż ten zawiera umowę bezpośrednio z wykonawcą. Podwykonawca bierze fizyczny udział w realizacji zamówienia publicznego i jest odpowiedzialny za należyte wykonanie powierzonych mu robót, ale wyłącznie przed wykonawcą. Tak więc wpływ zamawiającego na wybór podwykonawcy jest minimalny, tym bardziej że na etapie badania ofert zamawiający może podwykonawcę sprawdzić tylko pod kątem wiedzy i doświadczenia oraz istnienia podstaw do wykluczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne