Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Rodzaje ofert

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Mariusz Partyka

W zamówieniach publicznych możemy zetknąć się z różnymi rodzajami ofert. Niektóre z nich zostały zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Definicji czy choćby nazwy innych próżno tam jednak szukać.

Wtrakcie procesu udzielania zamówień publicznych – w zależności od przyjętego kryterium podziału – możemy wyróżnić cały szereg poszczególnych rodzajów ofert, w tym ofertę wariantową, częściową, równoważną, wstępną, ofertę-postąpienie, elektroniczną, orientacyjną itd. W niniejszym opracowaniu zajmę się najistotniejszymi i najczęściej występującymi. Chciałbym zauważyć, że w przypadku większości z nich można wskazać pewną regułę ogólną i jako odstępstwo od niej – właśnie możliwość złożenia określonej oferty. I tak np. oferta częściowa stanowi alternatywę dla oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia, oferta równoważna dla oferty zawierającej identyczny przedmiot zamówienia jak określony przez zamawiającego, oferta wariantowa dla oferty przewidującej podstawowy sposób wykonania zamówienia przewidziany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W przypadku każdej z omówionych tutaj ofert obowiązuje ta sama zasada – aby taką ofertę można było złożyć w konkretnym postępowaniu, muszą taką możliwość przewidywać przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, a w niektórych przypadkach jej złożenie musi dodatkowo dopuścić zamawiający. Poniższe opracowanie jest próbą pewnej syntezy tematu, nastawioną na praktyczną pomoc uczestnikom systemu zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne