Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Jerzy Wysocki


Zamówienie dodatkowe

Zamawiający zlecił projektantowi opracowanie dokumentacji na budowę systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Koszty wykonania dodatkowej usługi wraz z kosztami usługi podstawowej przewyższą próg 14 tys. euro. Czy zamawiający może podpisać aneks do umowy podstawowej na zmianę wynagrodzenia w związku z wystąpieniem dodatkowych prac projektowych, mimo że kwota po zmianie będzie przekraczała 14 tys. euro? Jeżeli nie może podpisać aneksu, to w jaki sposób powinien zlecić projektantowi wykonanie dodatkowych prac?

 

Jedną z pierwszych czynności zamawiającego przygotowującego się do udzielenia zamówienia publicznego jest dokładne określenie przedmiotu zamówienia, a następnie oszacowanie jego wartości, która ustalana jest zgodnie z art. 32-35 pzp, co służy określeniu zasad, według których realizowane będzie zamówienie. Gdy szacowana wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro, do udzielenia zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt 8 pzp, co oznacza, że zamawiający nie stosuje w takim przypadku ustawy.

 

Ustawodawca wymaga od zamawiającego przy ustalaniu wartości zamówienia dochowania należytej staranności. Pojęcie to uregulowane zostało w art. 355 § 1 i 2 kc. Należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju. Określenie „staranny” jest tu synonimem takich słów, jak: ostrożny, zapobiegliwy, przezorny (przewidujący), rozważny, uważny, rozsądny. W praktyce zachowanie należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia może polegać na dokładnym określeniu zakresu przyszłego zadania.

 

Ustalenie wartości zamówienia następuje na etapie przygotowania postępowania i powinno zostać poprzedzone wyczerpującym opisaniem przedmiotu zamówienia ściśle według zasad określonych w ustawie. Skoro podstawą wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, zamawiający powinien ustalić, jakie wymagania i okoliczności mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w konsekwencji oszacować cenę, jaką może zaproponować wykonawca. Wartość zamówienia powinna obejmować pełen zakres prac, świadczeń, czynności i dostaw przewidywanych do wykonania przy realizacji zamówienia publicznego, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem zamówienia przez wykonawcę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne