Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Jerzy Wysocki


Zamówienie dodatkowe

Zamawiający zlecił projektantowi opracowanie dokumentacji na budowę systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Koszty wykonania dodatkowej usługi wraz z kosztami usługi podstawowej przewyższą próg 14 tys. euro. Czy zamawiający może podpisać aneks do umowy podstawowej na zmianę wynagrodzenia w związku z wystąpieniem dodatkowych prac projektowych, mimo że kwota po zmianie będzie przekraczała 14 tys. euro? Jeżeli nie może podpisać aneksu, to w jaki sposób powinien zlecić projektantowi wykonanie dodatkowych prac?

 

Jedną z pierwszych czynności zamawiającego przygotowującego się do udzielenia zamówienia publicznego jest dokładne określenie przedmiotu zamówienia, a następnie oszacowanie jego wartości, która ustalana jest zgodnie z art. 32-35 pzp, co służy określeniu zasad, według których realizowane będzie zamówienie. Gdy szacowana wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro, do udzielenia zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt 8 pzp, co oznacza, że zamawiający nie stosuje w takim przypadku ustawy.

 

Ustawodawca wymaga od zamawiającego przy ustalaniu wartości zamówienia dochowania należytej staranności. Pojęcie to uregulowane zostało w art. 355 § 1 i 2 kc. Należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju. Określenie „staranny” jest tu synonimem takich słów, jak: ostrożny, zapobiegliwy, przezorny (przewidujący), rozważny, uważny, rozsądny. W praktyce zachowanie należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia może polegać na dokładnym określeniu zakresu przyszłego zadania.

 

Ustalenie wartości zamówienia następuje na etapie przygotowania postępowania i powinno zostać poprzedzone wyczerpującym opisaniem przedmiotu zamówienia ściśle według zasad określonych w ustawie. Skoro podstawą wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, zamawiający powinien ustalić, jakie wymagania i okoliczności mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w konsekwencji oszacować cenę, jaką może zaproponować wykonawca. Wartość zamówienia powinna obejmować pełen zakres prac, świadczeń, czynności i dostaw przewidywanych do wykonania przy realizacji zamówienia publicznego, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem zamówienia przez wykonawcę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne