Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Założenia do nowelizacji (cz. 2)

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Agnieszka Adach

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikają z obowiązku implementacji do prawa polskiego tzw. dyrektywy obronnej.

Poza przedstawionymi w poprzednim numerze miesięcznika planowanymi zmianami przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował również założenia implementacji dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (DzUrz UE L 216 z dnia 20 sierpnia 2009 r.), dalej: dyrektywa obronna.


Propozycja UZP

Urząd Zamówień Publicznych proponuje, aby znowelizowane przepisy zostały umieszczone w nowym rozdziale pzp – rozdziale 4a „Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa”. Przepisy, które tam się znajdą będą stanowiły lex specialis w stosunku do przepisów pzp dotyczących udzielania zamówień publicznych.


Obowiązek implementacji

Implementacja dyrektywy obronnej ma przede wszystkim na celu wypełnienie przez Polskę obowiązku wynikającego z postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TUE). Ponadto, w art. 72 ust. 1 dyrektywy obronnej określono, iż transpozycja zawartego w niej prawa do krajowych porządków prawnych powinna nastąpić w ciągu 24 miesięcy od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Termin ten upływa 21 sierpnia 2011 r. W przypadku niewdrożenia lub nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy obronnej w ww. terminie Komisja Europejska może skierować skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który – po jej uwzględnieniu – ma prawo nałożyć karę pieniężną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne