Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Założenia do nowelizacji (cz. 2)

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Agnieszka Adach

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikają z obowiązku implementacji do prawa polskiego tzw. dyrektywy obronnej.

Poza przedstawionymi w poprzednim numerze miesięcznika planowanymi zmianami przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował również założenia implementacji dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (DzUrz UE L 216 z dnia 20 sierpnia 2009 r.), dalej: dyrektywa obronna.


Propozycja UZP

Urząd Zamówień Publicznych proponuje, aby znowelizowane przepisy zostały umieszczone w nowym rozdziale pzp – rozdziale 4a „Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa”. Przepisy, które tam się znajdą będą stanowiły lex specialis w stosunku do przepisów pzp dotyczących udzielania zamówień publicznych.


Obowiązek implementacji

Implementacja dyrektywy obronnej ma przede wszystkim na celu wypełnienie przez Polskę obowiązku wynikającego z postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TUE). Ponadto, w art. 72 ust. 1 dyrektywy obronnej określono, iż transpozycja zawartego w niej prawa do krajowych porządków prawnych powinna nastąpić w ciągu 24 miesięcy od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Termin ten upływa 21 sierpnia 2011 r. W przypadku niewdrożenia lub nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy obronnej w ww. terminie Komisja Europejska może skierować skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który – po jej uwzględnieniu – ma prawo nałożyć karę pieniężną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne