Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Orzecznictwo ETS (cz. 1)

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (nazywany też Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów (Traktatu o Uni Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Do jego zadań należy:

 

  1. kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
  2. czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z Traktatów,
  3. wykładnia prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

 

W interesującym nas obszarze zamówień publicznych orzecznictwo ETS związane jest głównie z drugim oraz trzecim z zarysowanych powyżej zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenie w trybie prejudycjalnym.

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu, złożonej do Trybunału przez Komisję Unii Europejskiej. W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej czy też niezgodnej z duchem dyrektywy.

 

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (Traktaty), jak i wtórnego (np. dyrektywy). Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego” (nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym – DzUrz UE 2009/C 397/01 z dnia 5 grudnia 2009 r.), tylko – co już zostało wspomniane powyżej – interpretacja prawa unijnego.

 

Tytułem wstępu dodajmy jeszcze, iż wyczerpujące informacje dotyczące kompetencji Trybunału, jak również szczegóły dotyczące zarysowanych powyżej procedur znajdują się na jego stronie internetowej http://www.curia.europa.eu, natomiast pełna treść orzeczeń omawianych w dalszej części niniejszego artykułu znajduje się w bazie danych prawa unijnego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne