Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nadzór autorski z wolnej ręki

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Czy postępowanie na prowadzenie nadzoru autorskiego może zostać przeprowadzone w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przesłankę mówiącą o ochronie praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Nadzór autorski – w świetle art. 16 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), dalej: upapp – jest nadzorem nad sposobem korzystania z utworu. Jest to jedno z osobistych, a więc niezbywalnych praw autorskich. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 3 tej ustawy, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, a także nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Na zakaz dokonywania zmian w utworze przez inną osobę niż twórca utworu wskazuje też art. 49 ust. 2 upapp.

 

Wydawać by się mogło, że powierzanie pełnienia nadzoru autorskiego wypełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zgodnie z którą zamówienia można udzielić w trybie z wolnej ręki, jeśli może być ono spełnione wyłącznie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

 

Ponieważ jednak stosowanie trybu z wolnej ręki jest odstępstwem od reguły udzielania zamówienia w procedurze z ogłoszeniem i umożliwiającej konkurencję, nie może podlegać ono interpretacji rozszerzającej. Potwierdza to wieloletnie orzecznictwo administracyjne prezesa UZP, a także stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 6 lipca 2001 r., III RN 16/01, zgodnie z którym przepis stanowiący o możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki musi być interpretowany w sposób ścisły jako wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu (OSNCP z 2001 r. nr 22, poz. 657), tj. tylko wtedy, gdy w pełni zachodzi jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności,

Istnienie praw wyłącznych

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne