Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Spóźnione zarzuty

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Wykonawca nie może zostać wykluczony, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień było nieuzasadnione.

Wykonawca, który otrzymuje wezwanie do uzupełnienia załączonych do oferty dokumentów lub złożenia do nich wyjaśnień, wystosowane przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, niejednokrotnie staje przed dylematem: uzupełnić dokumenty, czy zaskarżyć wezwanie zamawiającego. W większości wypadków wykonawcy – wychodząc z założenia, iż prostszym i tańszym rozwiązaniem niż korzystanie ze środków ochrony prawnej jest uzupełnienie dokumentów lub złożenie żądanych wyjaśnień – wykonują wezwanie zamawiającego, nawet jeśli – ich zdaniem – było ono niezasadne. Problem pojawia się, gdy mimo wykonania wezwania wykonawca zostaje wykluczony z postępowania lub jego oferta zostaje odrzucona.

Co można zaskarżyć

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów arbitrażowych w takiej sytuacji wykonawca może zaskarżyć wyłącznie czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z postępowania lub odpowiednio odrzuceniu jego oferty, jednakże na tym etapie postępowania nie może on już kwestionować samej zasadności wezwania go przez zamawiającego do złożenia dokumentów lub wyjaśnień. Zarzuty dotyczące braku podstaw do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy powiązane są z zarzutem zmodyfikowania przez zamawiającego zapisów siwz na etapie kierowania wezwania do wykonawcy, jak również zarzuty co do nieprawidłowego skonstruowania samego wezwania (np. co do jego nieprecyzyjności) uznawane są przez Krajową Izbę Odwoławczą za spóźnione. Wykonawca miał bowiem możliwość podniesienia ich na wcześniejszym etapie postępowania, tj. po otrzymaniu wezwania (por. postanowienie KIO z dnia 6 sierpnia 2009 r. – KIO/UZP 974/09 oraz wyrok KIO z dnia 20 lipca 2010 r. – KIO/UZP 1406/10).

Odmienne interpretacje

Stanowisko to, choć co do zasady zgodne z celami i zasadami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, budzi jednak pewne zastrzeżenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne