Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Sprzedawca rezerwowy energii

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Małgorzata Zych

Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej.

Decydując się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, zamawiający podejmuje pewne ryzyko z tym związane, które pojawia się niemal w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ryzyko unieważnienia postępowania. Wiąże się ono z następującymi po sobie trzema fazami prowadzenia postępowania:

 

  1. fazą poprzedzającą wszczęcie postępowania,
  2. fazą właściwego prowadzenia postępowania,
  3. fazą kontraktowania, która, choć wieńczy postępowanie, to wyłączona jest niejako z samego postępowania, którego momentem finalnym jest – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp – wybór oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa (względnie w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowanie postanowień umowy).

 

Nie można pominąć jeszcze jednego rodzaju ryzyka, a mianowicie występującego na etapie realizacji umowy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne