Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sprzedawca rezerwowy energii

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Małgorzata Zych

Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej.

Decydując się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, zamawiający podejmuje pewne ryzyko z tym związane, które pojawia się niemal w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ryzyko unieważnienia postępowania. Wiąże się ono z następującymi po sobie trzema fazami prowadzenia postępowania:

 

  1. fazą poprzedzającą wszczęcie postępowania,
  2. fazą właściwego prowadzenia postępowania,
  3. fazą kontraktowania, która, choć wieńczy postępowanie, to wyłączona jest niejako z samego postępowania, którego momentem finalnym jest – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp – wybór oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa (względnie w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowanie postanowień umowy).

 

Nie można pominąć jeszcze jednego rodzaju ryzyka, a mianowicie występującego na etapie realizacji umowy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne