Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sprzedawca rezerwowy energii

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Małgorzata Zych

Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej.

Decydując się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, zamawiający podejmuje pewne ryzyko z tym związane, które pojawia się niemal w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ryzyko unieważnienia postępowania. Wiąże się ono z następującymi po sobie trzema fazami prowadzenia postępowania:

 

  1. fazą poprzedzającą wszczęcie postępowania,
  2. fazą właściwego prowadzenia postępowania,
  3. fazą kontraktowania, która, choć wieńczy postępowanie, to wyłączona jest niejako z samego postępowania, którego momentem finalnym jest – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp – wybór oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa (względnie w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowanie postanowień umowy).

 

Nie można pominąć jeszcze jednego rodzaju ryzyka, a mianowicie występującego na etapie realizacji umowy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne