Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Odstąpienie od umowy i wycofanie faktur

Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu na roboty budowlane doszedł do wniosku, że umowa, jaką zawarł z zamawiającym, była od początku nieważna. Ponieważ przyjęto w niej fakturowanie częściowe, wykonawca pierwszą fakturę przekazał już zamawiającemu. Podejmując jednak decyzję o odstąpieniu od umowy, wycofał także złożoną fakturę. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów pzp (art. 146) mamy do czynienia z nieważnością względną, która oznacza, że umowa zawarta z naruszeniem określonych przepisów ustawy jest ważna i może być wykonywana aż do chwili wydania konstytutywnego wyroku przez KIO lub sąd. Innymi słowy, w przypadku nieważności względnej umowa wywołuje skutki prawne – mogą one jednak zostać uchylone wskutek orzeczenia właściwego organu.

 

Natomiast umowa w sprawie zamówienia publicznego dotknięta sankcją nieważności bezwzględnej w ogóle nie wywołuje skutków prawnych od początku, z mocy prawa, tj. bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do unieważnienia czynności i nieodwracalnie. Ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu wywieść można, iż chodzi właśnie o nieważność bezwzględną. Może się na nią powołać każdy, zaś wyrok sądu ma w takim przypadku charakter wyłącznie deklaratoryjny. Jak wynika więc z istoty nieważności bezwzględnej, nie było potrzeby składania przez wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od nieważnej umowy. Prawo odstąpienia jest bowiem uprawnieniem kształtującym, prowadzącym do jednostronnego rozwiązania istniejącej, ważnej umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne