Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wady obiektu budowlanego

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Zbigniew Leszczyński
Tagi:    gwarancja   rękojmia

Kto i na jakich zasadach zgłasza wady czy błędy w zakresie wykonania danego obiektu budowlanego, w jakiej formie należy to zrobić i na podstawie jakich przepisów prawnych.

Wadą fizyczną obiektu budowlanego jest wada polegająca na wykonaniu tego obiektu niezgodnie z umową, dokumentacją projektową czy też przepisami dotyczącymi zasad realizacji robót budowlanych. Tego typu wady zmniejszają wartość danego obiektu oraz jego użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności czy przeznaczenia. Wadą jest również brak właściwości, o istnieniu których zapewniał inwestora wykonawca oraz przekazanie (wykonanie) obiektu budowlanego w stanie niezupełnym.

 

Tak więc samo wykonanie robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją nie przesądza jeszcze o wadzie. Do jej powstania niezbędne jest, by tkwiła ona wewnątrz obiektu, a nie była następstwem okoliczności zewnętrznych, zwłaszcza sposobu użytkowania. Odpowiedzialność za wady nie powstaje wówczas, jeśli zamawiający o nich wiedział.

Kodeks cywilny i prawo budowlane

Przepisami, które regulują – choć tylko częściowo – materię zgłaszania i usuwania wad w robotach budowlanych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623), dalej: pr. bud., oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Chodzi tutaj w szczególności o art. 3 pkt 13 pr. bud., który określa, że jednym z elementów dokumentacji budowy są protokoły odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót. Prawo budowlane nie określa jednak, co one powinny zawierać i przez kogo mają być podpisane. Nie określa tego także kodeks cywilny. Z kolei art. 21 pkt 2b pr. bud. stanowi o prawach projektanta w trakcie realizacji budowy. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego, czyli osoby, która w imieniu inwestora kontroluje jakość wykonywanych robót, a przede wszystkim potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, zawarte zostały w art. 25 i 26 pr. bud.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne