Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Redakcja

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.


Zastrzeżone przez przystępującego informacje nie spełniały żadnej z ustawowych przesłanek, aby można było mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa. W rzeczywistości przystępujący zastrzegł w swojej ofercie informacje w postaci nazw handlowych, znaków towarowych, symboli, oznaczeń sprzętu, oprogramowania ich kolejnych wersji, które są ogólnie dostępne i znane na rynku.
 

Sygn. akt: KIO 2793/10
Wyrok KIO z dnia 12 stycznia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie i nakazuje odtajnienie następujących dokumentów: formularza cenowego, specyfikacji technicznej sprzętu oraz specyfikacji technicznej oprogramowania.

 

Zamawiający prowadził postępowanie, w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem było „wdrożenie systemu dodatkowej weryfikacji świadczeń zdrowotnych (SDWŚZ) oraz sprawowanie usług konserwacji, nadzoru autorskiego oraz rozwoju systemu”.

 

W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców: firma X oraz konsorcjum. Pierwszy zastrzegł w swojej ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa formularz cenowy (w wersji uzupełnionej o szczegółową specyfikę sprzętu i oprogramowania), specyfikację techniczną sprzętu oraz specyfikację techniczną oprogramowania. Zamawiający poprosił wykonawcę o złożenie wyjaśnień i dowodów, z których wynikałoby, że informacje czy dokumenty, które były wymagane, muszą zostać utajnione.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne