Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontynuacja prac – z wolnej ręki

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Wojciech Hartung, Sebastian Pietrzyk

Argumentacja Krajowej Izby Odwoławczej, zawarta w uchwale w zakresie wyboru przez gminę Wrocław i spółkę Wrocław 2012 nowego wykonawcy budowy stadionu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) podjęła 6 sierpnia 2010 r. uchwałę (KIO/KD 58/10), w której wyraziła opinię odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, którego przedmiotem było „Kontynuowanie budowy nowego stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych”.

Stan faktyczny sprawy

Stan faktyczny, w oparciu o który podjęto przedmiotową uchwałę, kształtował się następująco. Gmina Wrocław oraz spółka Wrocław 2012 (jako zamawiający) realizowały projekt budowy stadionu we Wrocławiu, który ma być areną meczów piłkarskich w ramach organizowanego przez Ukrainę i Polskę turnieju Euro 2012. W trakcie prac zamawiający podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych. Wobec nałożonych terminów końcowych wykonania i oddania stadionu do użytkowania nowego wykonawcę wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp. Przedmiotem tego zamówienia było kontynuowanie budowy nowego stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych.

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną zamówienia, w wyniku której stwierdził naruszenie pzp, albowiem w jego ocenie przedstawione przez zamawiającego argumenty oraz okoliczności faktyczne nie wykazywały, że zaistniała wyjątkowa sytuacja, której nie można było przewidzieć, oraz że nie można było zachować terminów przewidzianych dla innych trybów udzielania zamówień. Tym samym prezes UZP stwierdził naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 pzp. Zamawiający wniósł pisemne zastrzeżenie do wyników kontroli, w których odniósł się do argumentów prezesa UZP oraz przedstawił dodatkowe argumenty przemawiające za możliwością skorzystania z trybu wolnej ręki. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne