Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Orzecznictwo ETS (cz. 2)

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

W poprzednim numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówione zostały cztery z czternastu wydanych w ubiegłym roku wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). W tym wydaniu kolejna część.

5. Sprawa C-406/08

Firma Uniplex ubiegała się w ramach procedury ograniczonej o zamówienie na dostawę hemostatyków. Zamawiający – NHS (Narodowa Służba Zdrowia Irlandii) poinformował późniejszego powoda pismem z dnia 22 listopada 2007 r., iż jego oferta nie znalazła się wśród najkorzystniejszych ekonomicznie, a co za tym idzie – nie znalazł się on w grupie trzech oferentów, z którymi zamierzano zawrzeć umowę ramową. W piśmie tym Uniplex otrzymał informację o: nazwie wybranych oferentów, punktacji ich ofert, punktacji swojej oferty, prawie do złożenie odwołania, 10-dniowym okresie standstill przed zawarciem umowy oraz możliwości wystąpienia o informacje dodatkowe dotyczące oceny ofert. 23 listopada Uniplex wystąpił o informacje dodatkowe i otrzymał je 13 grudnia.

 

Tytułem wstępu dodajmy jeszcze, iż zgodnie z ustawodawstwem irlandzkim oferenci powinni wnosić powództwo „bezzwłocznie, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym po raz pierwszy pojawiły się podstawy do jego wniesienia, chyba że sąd uzna, że wydłużenie okresu, w trakcie którego może zostać wzniesione powództwo, jest uzasadnione”. Powód podnosił, iż rzeczony 3-miesięczny termin zaczynał bieg od 13 grudnia, podczas gdy strona pozwana – że od 22 listopada.

 

Przedmiot sprawy

Sąd krajowy, w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zadał Trybunałowi dwa pytania:

 

  1. Czy termin wniesienia powództwa rozpoczyna bieg od dnia, w którym oferent dowiedział się lub powinien się dowiedzieć, że procedura o udzielenie zamówienia oraz udzielenie zamówienia naruszyły wspólnotowe przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych, czy też od dnia, w którym nastąpiło naruszenie odpowiednich przepisów z zakresu zamówień publicznych?
  2. W jaki sposób wówczas sąd krajowy ma stosować w którymkolwiek z tych przypadków wymogi wniesienia powództwa bezzwłocznie oraz uznanie co do przedłużenia krajowych okresów wniesienia takiego powództwa?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne