Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nieważność oferty

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: mec. Grzegorz Mazurek
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   siwz   pełnomocnictwo

Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak, że bardzo trudno jest to udowodnić.

Nieważność oferty „na podstawie odrębnych przepisów” jako przyczyna jej odrzucenia jest często nieprawidłowo rozumiana zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców, domagających się odrzucenia ofert konkurencji. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że odesłanie do „odrębnych przepisów” w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jest na tyle ogólne, iż nie wskazuje, w jaki sposób ma być określona nieważność tych odrębnych przepisów. W tym celu należy przeanalizować orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), które w tym przypadku daje właściwą podstawę do odpowiedniej interpretacji przepisów.

 

1. Kwestionowanie ofert innych wykonawców z powodu ważności pełnomocnictw – przepisy kodeksu cywilnego jako „odrębne przepisy”

 

Najczęściej wskazywanym „odrębnym przepisem”, który powoduje nieważność oferty, jest art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Zgodnie z tym przepisem „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania”.

 

Przykład 1

 

W postępowaniu prowadzonym w 2010 r., dotyczącym „dostawy symulatora jazdy samochodem ciężarowym”, jeden z wykonawców wniósł odwołanie dotyczące wyboru oferty konkurencyjnej. Wskazał, że zgodnie z załączonym do oferty dokumentem rejestrowym członka konsorcjum A. – spółki A. osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest J.J., a tymczasem oferta konsorcjum została w imieniu tej spółki podpisana przez M.H. Do oferty nie zostało załączone ważne pełnomocnictwo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne