Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nieważność oferty

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: mec. Grzegorz Mazurek
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   siwz   pełnomocnictwo

Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak, że bardzo trudno jest to udowodnić.

Nieważność oferty „na podstawie odrębnych przepisów” jako przyczyna jej odrzucenia jest często nieprawidłowo rozumiana zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców, domagających się odrzucenia ofert konkurencji. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że odesłanie do „odrębnych przepisów” w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jest na tyle ogólne, iż nie wskazuje, w jaki sposób ma być określona nieważność tych odrębnych przepisów. W tym celu należy przeanalizować orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), które w tym przypadku daje właściwą podstawę do odpowiedniej interpretacji przepisów.

 

1. Kwestionowanie ofert innych wykonawców z powodu ważności pełnomocnictw – przepisy kodeksu cywilnego jako „odrębne przepisy”

 

Najczęściej wskazywanym „odrębnym przepisem”, który powoduje nieważność oferty, jest art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Zgodnie z tym przepisem „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania”.

 

Przykład 1

 

W postępowaniu prowadzonym w 2010 r., dotyczącym „dostawy symulatora jazdy samochodem ciężarowym”, jeden z wykonawców wniósł odwołanie dotyczące wyboru oferty konkurencyjnej. Wskazał, że zgodnie z załączonym do oferty dokumentem rejestrowym członka konsorcjum A. – spółki A. osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest J.J., a tymczasem oferta konsorcjum została w imieniu tej spółki podpisana przez M.H. Do oferty nie zostało załączone ważne pełnomocnictwo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne