Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Najpierw planowanie, potem szacowanie

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Jerzy Wysocki

Zasady szacowania wartości zamówień publicznych w kontekście tworzonych przez zamawiających planów udzielania zamówień w danym roku budżetowym.

Początek każdego roku to czas uchwalania budżetu. Każdy z zamawiających przewiduje w nim, jakiej wysokości i w jaki sposób wyda dostępne mu środki finansowe, czyli pieniądze publiczne. Jednak budżet – będąc rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki – nie jest dokumentem, na podstawie którego można szacować wartość zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Nie należy rozbijać zamówień

Jedną z pierwszych czynności zamawiającego, przygotowującego się do udzielenia zamówienia publicznego, jest dokładne opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 6, 29, 30 i 31 pzp. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby w różnych pozycjach budżetowych nie pojawiły się te same zamówienia. Przykładem takiej sytuacji może być opisana w budżecie jednego z miast dostawa paliwa oddzielnie na potrzeby straży miejskiej i oddzielnie na potrzeby wydziału administracyjnego dysponującego samochodami służbowymi zamawiającego. Stosując prawidłowo pzp, należałoby zsumować wartość zakupu paliwa dla poszczególnych jednostek. Ten prosty przykład wskazuje już na konieczność odpowiedniego planowania zamówień publicznych w kontekście prawidłowego szacowania wartości zamówienia.

Plan adekwatny do potrzeb

W przepisach pzp nie znajdziemy ani jednego zapisu, który nakazywałby zamawiającemu tworzenie planu zamówień publicznych. Jednak gdy sięgniemy do przepisów art. 32-34 pzp, okaże się, że bez planu zamówień może nie udać się nam udzielić zamówień w taki sposób, by nie narazić się na zarzut podziału zamówienia, czy też zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne