Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

„Uzdrawianie” ofert

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Elżbieta Tomaka, Anna Serpina-Forkasiewicz

Konwalidacja, jako sposób „uzdrawiania” wniosków i ofert, umożliwia skupienie się na merytorycznych walorach ofert i nie wymusza wykluczania wykonawców, którzy nie dopełnili wszystkich wymogów formalnych.

Definicja konwalidacji, czyli „uzdrowienia”, nie została określona w żadnej ustawie. Jest to ogólnoprawne pojęcie oznaczające uzyskanie pełni waloru prawnego przez czynność prawną dotkniętą wadą (negotiumclaudicans). Konwalidacja może nastąpić zarówno na skutek innej czynności prawnej (np. oświadczenie woli), jak i na skutek określonego zachowania zainteresowanych podmiotów (np. konwalidacja wniesienia odwołania poprzez doręczenie pełnomocnictwa) bądź nawet bez jakichkolwiek działań (np. przez sam upływ czasu). Na skutek konwalidacji nieważna czynność prawna staje się ważna i wywołuje wszystkie związane z nią skutki prawne.

Uzupełnianie a konwalidacja

W pierwszym brzmieniu treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ustawodawca nie był przychylny jakimkolwiek możliwościom uzupełnienia oferty bądź wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W obecnym brzmieniu w art. 26 ust. 3 pzp mamy wezwanie do uzupełnienia, które jest obowiązkiem zamawiającego. Uzupełnienie oferty/wniosku w trybie tego artykułu jest możliwe tylko jeden raz w odniesieniu do danego rodzaju dokumentów, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie.

 

  • Wyrok KIO z dnia 28 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1847/09)

 

„Odwołujący się dopiero na rozprawie złożył oświadczenie, które w istocie stanowi odpowiedź na wezwanie zamawiającego. Jednakże na tym etapie postępowania czynność ta jest niedopuszczalna. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, iż brak uzupełnienia wymaganego oświadczenia lub dokumentu na wezwanie zamawiającego skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Zatem, na etapie rozprawy, na konwalidowanie czynności w postaci zaniechania uzupełnienia oświadczenia w zakresie wymaganym przez zamawiającego nie ma miejsca. Przyjęcie takiej możliwości przeczyłoby również zasadzie równego traktowania wykonawców i w istocie prowadziłoby do obejścia przepisów prawa, umożliwiając wielokrotne uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń, które w świetle art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, nie znajduje uzasadnienia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne