Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Redakcja

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

W postępowaniach o zamówienia publiczne ani zamawiający, ani organy orzekające nie są uprawnione do rozstrzygania o prawidłowości zastosowanej stawki podatku od towarów i usług.

Sygn. akt: KIO 92/11
Wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności badania i oceny ofert, czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę gospodarczą siedziby nadleśnictwa oraz dyżur ppoż. w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Oferta firmy X została odrzucona, bowiem zawierała błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku VAT. Wygrała oferta firmy Y, gdyż – zdaniem zamawiającego – była to jedyna ważna oferta. Firma X wniosła odwołanie, stwierdzając, że zamawiający dokonał czynności niezgodnej z ustawą poprzez wybranie oferty, która była niekompletna, i niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia. Poza tym wybrał ofertę z kwotą przewyższającą jego budżet, nie informując w zawiadomieniu o wyniku postępowania o zwiększeniu tego budżetu. W ocenie odwołującego, złożona przez niego oferta zawiera omyłkę pisarską w postaci błędnej stawki podatku VAT przy usłudze utrzymania terenów zielonych: podał on stawkę 23% zamiast 8% dla części zamówienia – usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne