Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Nieważność umowy o zamówienie publiczne

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Katarzyna Ciok, mec. Robert Mikulski

Umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy oświadczenia uprawnionego podmiotu albo orzeczenia sądu.

Sankcja nieważności czynności prawnej może przybrać postać nieważności bezwzględnej albo nieważności względnej. Ograniczenia w wystąpieniu sankcji bezwzględnej nieważności czynności prawnej są przewidziane m.in. wówczas, gdy właściwy przepis przewiduje inny skutek. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, które są przepisami szczególnymi do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, nie przewidują obecnie bezwzględnej nieważności umowy zawartej z naruszeniem przepisów pzp. Oznacza to, że po zmianie pzp, która weszła w życie dnia 29 stycznia 2010 r. (tzw. duża nowelizacja), umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy pozasądowego oświadczenia uprawnionego podmiotu albo konstytutywnego orzeczenia sądu orzekającego o jej unieważnieniu. Nieważność bezwzględna dotyczyć będzie zatem obecnie wyłącznie naruszenia zasad zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego.


Essentialia negotii

Składniki treści czynności cywilnoprawnej, które określają typ tej czynności (w szczególności typ umowy) i charakter wynikającego z niej stosunku prawnego. Ze względu na swój zasadniczy dla czynności prawnej charakter, konstytuujący tę czynność, zwane są właśnie składnikami przedmiotowo istotnymi. Przykładowo, w przypadku sprzedaży składnikami przedmiotowo istotnymi jest określenie przedmiotu sprzedaży i ceny (z łac. przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej).

 

Culpa in contrahendo

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nagannym zachowaniem się strony w procesie pertraktacji poprzedzających zawarcie umowy, jeżeli nie doszła ona do skutku.

 

Konstrukcja ta znajduje swoje oparcie w art. 72 kc, który stanowi m.in., że strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne