Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Orzecznictwo ETS (cz. 3)

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    otwarcie ofert

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

Wpoprzednich dwóch numerach miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówionych zostało jedenaście z czternastu wydanych w ubiegłym roku wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). W tym wydaniu kolejna, ostatnia już, część.

12. Sprawa C-271/08

Sprawa ta, będąca skargą o stwierdzenie uchybienia, dotyczyła pracowniczych programów emerytalnych. Trybunał zgodził się z opinią Komisji, że bezpośrednie – bez przeprowadzenia ogólnoeuropejskiego postępowania – udzielenie zamówienia publicznego na obsługę pracowniczych programów emerytalnych narusza zapisy dyrektyw 92/50/EWG oraz 2004/18/WE, nawet jeśli podmioty mające się tym zajmować wymienione są w układzie zbiorowym zawartym między partnerami społecznymi.

13. Sprawa C-341/09

Przedmiotem postępowania organizowanego przez miasto Graz (Austria) była produkcja i dostawa mas bitumicznych na gorąco. Zadanie było realizowane w okresie 1 marca – 20 grudnia 1999 r.  Zwycięski wykonawca (firma X) załączył w ramach swojej oferty informację, iż urządzenie do mieszania asfaltu będzie operacyjne od 17 maja 1999 r. Przedsiębiorca Y, któremu udzielono by zamówienia, gdyby firma X została wykluczona, wszczął postępowanie przez komisją kontrolną ds. zamówień publicznych kraju związkowego Styria, podnosząc, iż firma X nie dysponuje urządzeniem do mieszania asfaltu, a co za tym idzie technicznie nie jest w stanie wykonać zamówienia (przedsiębiorca Y nie wiedział, iż w ramach oferty załączona została informacja przedstawiona w poprzednim akapicie).

 

Komisja odrzuciła odwołanie, argumentując, iż „wymóg posiadania urządzenia do mieszania na gorąco już w momencie otwarcie ofert nie jest, jej zdaniem, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a ponadto jest sprzeczny ze zwyczajami panującymi w życiu gospodarczym”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne