Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo ETS (cz. 3)

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    otwarcie ofert

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

Wpoprzednich dwóch numerach miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówionych zostało jedenaście z czternastu wydanych w ubiegłym roku wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). W tym wydaniu kolejna, ostatnia już, część.

12. Sprawa C-271/08

Sprawa ta, będąca skargą o stwierdzenie uchybienia, dotyczyła pracowniczych programów emerytalnych. Trybunał zgodził się z opinią Komisji, że bezpośrednie – bez przeprowadzenia ogólnoeuropejskiego postępowania – udzielenie zamówienia publicznego na obsługę pracowniczych programów emerytalnych narusza zapisy dyrektyw 92/50/EWG oraz 2004/18/WE, nawet jeśli podmioty mające się tym zajmować wymienione są w układzie zbiorowym zawartym między partnerami społecznymi.

13. Sprawa C-341/09

Przedmiotem postępowania organizowanego przez miasto Graz (Austria) była produkcja i dostawa mas bitumicznych na gorąco. Zadanie było realizowane w okresie 1 marca – 20 grudnia 1999 r.  Zwycięski wykonawca (firma X) załączył w ramach swojej oferty informację, iż urządzenie do mieszania asfaltu będzie operacyjne od 17 maja 1999 r. Przedsiębiorca Y, któremu udzielono by zamówienia, gdyby firma X została wykluczona, wszczął postępowanie przez komisją kontrolną ds. zamówień publicznych kraju związkowego Styria, podnosząc, iż firma X nie dysponuje urządzeniem do mieszania asfaltu, a co za tym idzie technicznie nie jest w stanie wykonać zamówienia (przedsiębiorca Y nie wiedział, iż w ramach oferty załączona została informacja przedstawiona w poprzednim akapicie).

 

Komisja odrzuciła odwołanie, argumentując, iż „wymóg posiadania urządzenia do mieszania na gorąco już w momencie otwarcie ofert nie jest, jej zdaniem, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a ponadto jest sprzeczny ze zwyczajami panującymi w życiu gospodarczym”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne