Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Polisa konsorcjanta

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    wadium   oświadczenie   olszowska   konsorcjum   polisa   siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie rozumiała firma konsultingowa przeprowadzająca postępowanie na zlecenie zamawiającego.

W dużym przedsiębiorstwie działającym w sektorze energetycznym zaplanowano remont kotła wysokotemperaturowego. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, w tym opracowanie specyfikacji, powierzono wyspecjalizowanej firmie konsultingowej z nadzieją, że całe przedsięwzięcie odbędzie się sprawnie, a remont kotła rozpocznie się wraz z zakończeniem sezonu grzewczego.

Gigantyczna polisa

Niestety, liczne pytania o wyjaśnienie siwz zmusiły zamawiającego do przesunięcia terminu składania ofert o niemal 30 dni. Dalej było jeszcze gorzej. Nie chodziło bynajmniej o trudne szczegóły techniczne, ale o wymagania zamawiającego, które – zdaniem wykonawców – niewiele miały wspólnego z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający bowiem zapisał w siwz m.in., że „na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000 zł”.

 

Ledwie specyfikacja ukazała się na stronie internetowej, a już posypały się liczne pytania i prośby o wyjaśnienie wątpliwości. Wykonawca-lider konsorcjum chciał wiedzieć, „czy w przypadku podmiotów składających ofertę wspólnie wystarczające będzie załączenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1 500 000 zł przez jednego z partnerów konsorcjum”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne