Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Klauzule społeczne

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Jerzy Wysocki

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych umożliwiają wymaganie od wykonawców zatrudniania osób wykluczonych z rynku pracy czy też osób niepełnosprawnych. Zapisy te wynikają z unijnych dyrektyw.

Prowadzenie odpowiedniej polityki społecznej uwzględniającej zróżnicowaną sytuację mieszkańców poszczególnych krajów Unii Europejskiej jest w czasach kryzysu jednym z zadań osób rządzących. Odpowiednio zapisane w zamówieniach publicznych klauzule społeczne są szansą dla przedsiębiorców zatrudniających osoby mające szczególne problemy z integracją zawodową i społeczną.

Wymagania zawarte w dyrektywach

Możliwość wprowadzenia klauzul społecznych (także i środowiskowych) przewiduje dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzialania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

Zawierają one istotne zapisy dotyczące możliwości stosowania klauzul społecznych i środowiskowych. Znajdziemy tam zapisy stanowiące, że zamawiający „mogą określić szczególne warunki odnoszące się do realizacji danego zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym oraz że zostały one podane w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach; warunki odnoszące się do realizacji zamówienia mogą w szczególności dotyczyć kwestii społecznych oraz ochrony środowiska”, czy też „instytucja zamawiająca może stosować kryteria mające na celu spełnienie wymagań społecznych w odpowiedzi na określone w specyfikacjach zamówienia, potrzeby grup ludzi znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, do których należą odbiorcy robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia” oraz że warunki realizacji zamówienia, o ile nie są bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące, mogą zachęcać do „organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne