Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Postępowanie obarczone wadą

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Sebastian Pietrzyk
Tagi:    oświadczenie   otwarcie ofert

Unieważnienie postępowania, w przypadku gdy zamawiający nie otworzy wszystkich złożonych ofert oraz gdy członek komisji przetargowej złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia go z postępowania.

Wniniejszym artykule zostanie przeanalizowana prawna możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp, po zaistnieniu dwóch szczególnych przypadków:

 

  1. gdy zamawiający nie otworzył wszystkich ofert, które wpłynęły do niego w określonym terminie,
  2. gdy członek komisji przetargowej złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp.

Przesłanki unieważnienia

Na wstępie należy przeanalizować treść art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, który określa jedną z przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Unieważnienia postępowania dokonuje wyłącznie zamawiający i to tylko w razie wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. W sytuacji, w której zostanie spełniona przynajmniej jedna z przesłanek, zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie – nie ma przy tym możliwości, aby w jakikolwiek sposób konwalidował on wadliwie dokonane czynności, skutkujące obowiązkiem unieważnienia (konwalidacja – uzyskanie przez czynność prawną, uprzednio wadliwą, pełnej mocy prawnej na skutek nowych okoliczności).

 

Okoliczności i przypadki wymienione w art. 93 ust. 1 oraz 1a pzp stanowią zamknięty katalog przesłanek unieważnienia postępowania, niemniej jednak w przypadku przesłanki z art. 93 ust. 1a pzp zamawiający nie ma obowiązku unieważnienia postępowania, jeśli posiada wystarczające środki do realizacji zamówienia.

Wadliwe postępowanie

Jedną z przesłanek, z wystąpieniem której pzp wiąże obowiązek unieważnienia postępowania przez zamawiającego, jest przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne