Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Postępowanie obarczone wadą

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Sebastian Pietrzyk
Tagi:    oświadczenie   otwarcie ofert

Unieważnienie postępowania, w przypadku gdy zamawiający nie otworzy wszystkich złożonych ofert oraz gdy członek komisji przetargowej złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia go z postępowania.

Wniniejszym artykule zostanie przeanalizowana prawna możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp, po zaistnieniu dwóch szczególnych przypadków:

 

  1. gdy zamawiający nie otworzył wszystkich ofert, które wpłynęły do niego w określonym terminie,
  2. gdy członek komisji przetargowej złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp.

Przesłanki unieważnienia

Na wstępie należy przeanalizować treść art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, który określa jedną z przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Unieważnienia postępowania dokonuje wyłącznie zamawiający i to tylko w razie wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. W sytuacji, w której zostanie spełniona przynajmniej jedna z przesłanek, zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie – nie ma przy tym możliwości, aby w jakikolwiek sposób konwalidował on wadliwie dokonane czynności, skutkujące obowiązkiem unieważnienia (konwalidacja – uzyskanie przez czynność prawną, uprzednio wadliwą, pełnej mocy prawnej na skutek nowych okoliczności).

 

Okoliczności i przypadki wymienione w art. 93 ust. 1 oraz 1a pzp stanowią zamknięty katalog przesłanek unieważnienia postępowania, niemniej jednak w przypadku przesłanki z art. 93 ust. 1a pzp zamawiający nie ma obowiązku unieważnienia postępowania, jeśli posiada wystarczające środki do realizacji zamówienia.

Wadliwe postępowanie

Jedną z przesłanek, z wystąpieniem której pzp wiąże obowiązek unieważnienia postępowania przez zamawiającego, jest przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne