Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zmiany siwz

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: mec. Anna Romejko-Borkowska

W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki po stronie zamawiającego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) jest niewątpliwie fundamentalnym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To od jej zapisów zależy sposób przebiegu postępowania, zachowanie wykonawców i zamawiającego oraz – przede wszystkim – to, czy zamawiający uzyska cel postępowania, tj. udzieli zamówienia publicznego na oczekiwaną przez siebie usługę, dostawę lub roboty budowlane, nie naruszając przy tym zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wszystkich wykonawców oraz dyscypliny finansów publicznych.

Sposób na poprawienie własnych błędów

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może – przed upływem terminu składania ofert – zmienić treść siwz.

 

Powyższy przepis umożliwia więc modyfikację siwz, co ma dla zamawiającego o tyle praktyczny wymiar, że nie zawsze jest on w stanie przygotować siwz w taki sposób, by od samego początku była ona przejrzysta dla wszystkich wykonawców, nie budziła wątpliwości i pozwalała jak największej liczbie podmiotów na złożenie prawidłowej oferty. Wynika to z różnych przyczyn, niejednokrotnie związanych z niezbyt dobrą znajomością danej branży lub po prostu z subiektywną oceną poszczególnych komunikatów, jakie zamawiający chciał zawrzeć w siwz. Wykonawcy mają wprawdzie prawo żądać wyjaśnień od zamawiającego (art. 38 ust. 1-3 pzp), ale następstwem stawianych przez nich pytań jest niejednokrotnie decyzja o zmianie treści zapisów siwz. Decyzja taka (o czym trzeba pamiętać) może wynikać z inicjatywy samego zamawiającego, który dostrzeże konieczność zmiany (poprawienia) zapisów siwz.

Do terminu składania ofert i w uzasadnionym przypadku

Ze wskazanego wyżej przepisu wynika, że co do zasady granicą czasową możliwości zmiany siwz jest upływ terminu składania ofert – do tego momentu zamawiający może wprowadzić swobodnie zmiany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne