Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmowy wykonawców a zasada uczciwej konkurencji

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone przede wszystkim z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zdarza się jednak – i to coraz częściej – że startujące w przetargu firmy zawierają między sobą zakazane porozumienia (tzw. zmowy) eliminujące, ograniczające lub naruszające konkurencję na danym rynku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w swoim założeniu powinno prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej. Gwarantem osiągnięcia tego celu ma być przede wszystkim procedura przeprowadzenia postępowania, a zwłaszcza zrealizowanie go zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Z przytoczonego przepisu wynika, że realizacja tej wytycznej spoczywa na zamawiającym. Należy jednak podkreślić, że również uczestnicy postępowania mogą dążyć do jej naruszenia poprzez swoje działania. Istotą postępowania powinno być bowiem uczciwe współzawodnictwo wykonawców w ubieganiu się o dane zamówienie. Mechanizm konkurowania może natomiast ulec wypaczeniu np. na skutek ustalania przez wykonawców, którzy w założeniu mają działać niezależnie, warunków uczestnictwa, w tym treści składanych ofert. W skrajnej sytuacji może się nawet zdarzyć, że w porozumieniu uczestniczyć będą wszyscy przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienie, przez co zamawiający zostanie pozbawiony realnej możliwości wyboru. Takie działanie w praktyce nosi nazwę zmowy przetargowej.

Zmowa przetargowa jako porozumienie zakazane

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze. zm.), dalej: uokik, wprowadziła w art. 6 ust. 1 zakaz zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne