Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zmowy wykonawców a zasada uczciwej konkurencji

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone przede wszystkim z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zdarza się jednak – i to coraz częściej – że startujące w przetargu firmy zawierają między sobą zakazane porozumienia (tzw. zmowy) eliminujące, ograniczające lub naruszające konkurencję na danym rynku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w swoim założeniu powinno prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej. Gwarantem osiągnięcia tego celu ma być przede wszystkim procedura przeprowadzenia postępowania, a zwłaszcza zrealizowanie go zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Z przytoczonego przepisu wynika, że realizacja tej wytycznej spoczywa na zamawiającym. Należy jednak podkreślić, że również uczestnicy postępowania mogą dążyć do jej naruszenia poprzez swoje działania. Istotą postępowania powinno być bowiem uczciwe współzawodnictwo wykonawców w ubieganiu się o dane zamówienie. Mechanizm konkurowania może natomiast ulec wypaczeniu np. na skutek ustalania przez wykonawców, którzy w założeniu mają działać niezależnie, warunków uczestnictwa, w tym treści składanych ofert. W skrajnej sytuacji może się nawet zdarzyć, że w porozumieniu uczestniczyć będą wszyscy przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienie, przez co zamawiający zostanie pozbawiony realnej możliwości wyboru. Takie działanie w praktyce nosi nazwę zmowy przetargowej.

Zmowa przetargowa jako porozumienie zakazane

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze. zm.), dalej: uokik, wprowadziła w art. 6 ust. 1 zakaz zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne