Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Pełnomocnik zamawiającego

Artykuł 15 pzp dopuszcza możliwość powierzenia przeprowadzenia postępowania własnej jednostce organizacyjnej (np. szkole). Kto wówczas zatwierdza protokół z postępowania? Czy zamawiający (urząd miasta) może udzielić pełnomocnictwa kierownikowi tej jednostki w celu zawarcia umowy z wykonawcą? Chodzi o usługi edukacyjne.

 

Ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 pzp jest przygotowanie i prowadzenie postępowania przez zamawiającego. Jednocześnie ust. 2 tego przepisu dopuszcza powierzenie przygotowania lub przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy ustawy nie zawierają ograniczenia rodzaju i zakresu czynności, które podlegają powierzeniu. W mojej ocenie zakres ten powinien wynikać z treści pełnomocnictwa. Podmiot działający na podstawie art. 15 ust. 2 pzp działa bowiem jako pełnomocnik zamawiającego. Oznacza to, że dokonywane przez niego czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego. Z uwagi na zasadę pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 pzp) pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i mieć charakter rodzajowy (tzn. do określonego rodzaju czynności) albo szczególny (z wymienieniem czynności, do dokonania których umocowany jest pełnomocnik). Jeżeli więc pełnomocnik będzie wyraźnie umocowany w treści pełnomocnictwa do zawarcia umowy i jej realizacji, a także do zatwierdzenia protokołu, nie ma przeszkód, w mojej ocenie, aby dokonał tych czynności. Potwierdza to stanowisko UZP: „Stosownie do treści art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z ustępem 2, może jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. (…) Cytowany artykuł przewiduje możliwość delegacji całości uprawnień zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne