Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Pełnomocnik zamawiającego

Artykuł 15 pzp dopuszcza możliwość powierzenia przeprowadzenia postępowania własnej jednostce organizacyjnej (np. szkole). Kto wówczas zatwierdza protokół z postępowania? Czy zamawiający (urząd miasta) może udzielić pełnomocnictwa kierownikowi tej jednostki w celu zawarcia umowy z wykonawcą? Chodzi o usługi edukacyjne.

 

Ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 pzp jest przygotowanie i prowadzenie postępowania przez zamawiającego. Jednocześnie ust. 2 tego przepisu dopuszcza powierzenie przygotowania lub przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy ustawy nie zawierają ograniczenia rodzaju i zakresu czynności, które podlegają powierzeniu. W mojej ocenie zakres ten powinien wynikać z treści pełnomocnictwa. Podmiot działający na podstawie art. 15 ust. 2 pzp działa bowiem jako pełnomocnik zamawiającego. Oznacza to, że dokonywane przez niego czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego. Z uwagi na zasadę pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 pzp) pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i mieć charakter rodzajowy (tzn. do określonego rodzaju czynności) albo szczególny (z wymienieniem czynności, do dokonania których umocowany jest pełnomocnik). Jeżeli więc pełnomocnik będzie wyraźnie umocowany w treści pełnomocnictwa do zawarcia umowy i jej realizacji, a także do zatwierdzenia protokołu, nie ma przeszkód, w mojej ocenie, aby dokonał tych czynności. Potwierdza to stanowisko UZP: „Stosownie do treści art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z ustępem 2, może jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. (…) Cytowany artykuł przewiduje możliwość delegacji całości uprawnień zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne