Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Błędy w dokumentach

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Autor: Bartłomiej Brosz

Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.

Najczęściej popełniane przez wykonawców błędy dotyczą składania dokumentów/oświadczeń:

 

  1. w nieprawidłowej formie,
  2. w języku obcym (bez dopuszczenia takiej możliwości przez zamawiającego) lub bez wymaganego tłumaczenia na język polski,
  3. wystawionych wcześniej niż przewiduje rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów,
  4. wskazujących na niespełnienie postawionych warunków udziału w postępowaniu.

 

Powyższe nieprawidłowości odnoszą się również do składanych wraz z dokumentami i oświadczeniami pełnomocnictw.

Nieprawidłowa forma

Zasadniczo wykonawcy powinni składać dokumenty/oświadczenia w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dopuszczalne jest składanie dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej, jednak powinny być one wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Niezachowanie wymaganych form traktowane jest jako błąd i wiąże się z obowiązkiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne