Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Błędy w dokumentach

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Autor: Bartłomiej Brosz

Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.

Najczęściej popełniane przez wykonawców błędy dotyczą składania dokumentów/oświadczeń:

 

  1. w nieprawidłowej formie,
  2. w języku obcym (bez dopuszczenia takiej możliwości przez zamawiającego) lub bez wymaganego tłumaczenia na język polski,
  3. wystawionych wcześniej niż przewiduje rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów,
  4. wskazujących na niespełnienie postawionych warunków udziału w postępowaniu.

 

Powyższe nieprawidłowości odnoszą się również do składanych wraz z dokumentami i oświadczeniami pełnomocnictw.

Nieprawidłowa forma

Zasadniczo wykonawcy powinni składać dokumenty/oświadczenia w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dopuszczalne jest składanie dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej, jednak powinny być one wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Niezachowanie wymaganych form traktowane jest jako błąd i wiąże się z obowiązkiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne