Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamówienie na kredyt

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Agnieszka Drożdżal, Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Wojciech Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Nie wszystkie inwestycje samorządowe finansowane są z budżetu danej jednostki. Czasem na dany cel trzeba zaciągnąć kredyt. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że oprócz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych bardzo ważną rolę odgrywają również przepisy ustawy o finansach publicznych.

Rosnąca liczba zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) – bardzo często przy udziale funduszy unijnych – sprawia, że instytucje publiczne zmuszone są zaciągać na ich realizację kredyty. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240), dalej: ufp, jst mogą zaciągać kredyt, pożyczkę lub emitować papiery wartościowe z przeznaczeniem na:

 

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Bazując tylko na powyższym przepisie, można odnieść wrażenie, że wszystkie potrzeby jst mające swoje odzwierciedlenie w planowanych na dany rok wydatkach (lub rozchodach w odniesieniu do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, pożyczkowych czy obligacyjnych), a niezbilansowane planowanymi dochodami, mogą zostać sfinansowane przychodami w postaci kredytu. Niestety, nie jest to do końca prawdą. Istnieją jeszcze dodatkowe ograniczenia wynikające z ufp.


Terminologia związana z kredytem bankowym

Kredyt bankowy

Umowa zawarta w formie pisemnej między bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

 

Oprocentowanie kredytu

Koszt, jaki ponosi kredytobiorca, pożyczając od banku pieniądze. Najczęściej banki konstruują oprocentowanie przejrzyście, np. WIBOR 3M + marża banku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne