Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska


Zaświadczenia od spółki czy wspólników

Zamawiający żądał w siwz dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenia z ZUS oraz aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego. Jeden z wykonawców, będący spółką cywilną, złożył ww. zaświadczenia wystawione na spółkę, a nie na poszczególnych wspólników spółki. Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia oferty o zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS wystawione na poszczególnych wspólników spółki, czy też uznać załączone do oferty zaświadczenia za prawidłowe?

 

Oferta składana przez spółkę cywilną jest ofertą wspólną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pzp. Tym samym na gruncie zamówień publicznych spółkę cywilną należy traktować jak konsorcjum, co oznacza, że to poszczególni wspólnicy takiej spółki składają jedną wspólną ofertę. Zaświadczenie z ZUS oraz z urzędu skarbowego są dokumentami, z których wynika, czy istnieją podstawy prawne do wykluczenia danego podmiotu z postępowania. Z tego powodu zamawiający powinien ich żądać od każdego wspólnika spółki cywilnej. Kwestię tę poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1505/09):

 

„(…) Należy więc uznać, że to nie spółka cywilna, lecz jej wspólnicy – przedsiębiorcy – są wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt 11 pzp, dlatego też zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz opłatami na rzecz ZUS-u musi dotyczyć wszystkich wspólników, ponieważ to oni jako przedsiębiorcy w ramach działalności spółki cywilnej ubiegają się o zamówienie. (…) W konsekwencji spółka cywilna powinna złożyć stosowne zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u na każdego z jej wspólników (odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, albowiem z punktu widzenia tego podatku spółka cywilna jest transparentna, tzn. nie jest uznawana za podatnika. Opodatkowaniu podlegają zaś poszczególni wspólnicy w stosunku do przyznanego im udziału w zyskach spółki) oraz na samą spółkę (odnośnie VAT-u) oddzielnie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne