Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Redakcja
Tagi:    kryteria oceny ofert   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

To zamawiający jest gospodarzem postępowania;  z pewnych określonych względów zastosowanie konkretnych metod przy konkretnych badaniach ma dla niego znaczenie.

Sygn. akt: KIO 646/11

Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie.

 

Zamawiający opracował formularz cenowy stanowiący załącznik do siwz, który zawierał szczegółowy zakres świadczeń wraz z ich kodem, ceną, terminem wykonania, czasem wykonania i metodą wykonania badań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W formularzu tym zamawiający dla wielu badań określił metodę jako „zalecana” – pozostawiając wykonawcom swobodę co do wyboru i zaproponowania metody wykonania określonego badania. W zakresie metody zalecanej wymagał jedynie, aby proponowana przez wykonawcę metoda spełniała następujące wymagania: jej wynik był podany w jednostkach międzynarodowych lub SI, była zgodna z tzw. Dobrą Praktyką Laboratoryjną oraz spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU nr 22, poz. 128). W wielu miejscach w formularzu zamawiający wpisał jednak konkretną metodę, jakiej oczekiwał od wykonawców, lub dopuszczał podanie „metody równoważnej”. Żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej w stosunku do tak sformułowanej treści siwz.

 

Jak stwierdziła Izba, wskazanie przez zamawiającego konkretnych metod diagnostycznych jako wymaganych uzasadnione było ich komplementarnością w stosunku do innych metod. Zamawiający, w celu zapewnienia sobie prawidłowej diagnostyki, dążył do uzyskania możliwości dokonywania takich badań diagnostycznych, których wyniki wzajemnie by się uzupełniały. Jego zdaniem metody zaproponowane przez odwołującego nie zapewniały w pełni tej możliwości. Izba dała wiarę wyjaśnieniom zamawiającego, że zróżnicowanie metod ma znaczenie, a przede wszystkim ma na celu uzyskanie precyzyjniejszych danych. Zatem przypisanie poszczególnych metod dla określonych badań ma znaczenie z punktu widzenia racjonalności prowadzonych badań i pewności wyników.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne