Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Redakcja
Tagi:    kryteria oceny ofert   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

To zamawiający jest gospodarzem postępowania;  z pewnych określonych względów zastosowanie konkretnych metod przy konkretnych badaniach ma dla niego znaczenie.

Sygn. akt: KIO 646/11

Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie.

 

Zamawiający opracował formularz cenowy stanowiący załącznik do siwz, który zawierał szczegółowy zakres świadczeń wraz z ich kodem, ceną, terminem wykonania, czasem wykonania i metodą wykonania badań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W formularzu tym zamawiający dla wielu badań określił metodę jako „zalecana” – pozostawiając wykonawcom swobodę co do wyboru i zaproponowania metody wykonania określonego badania. W zakresie metody zalecanej wymagał jedynie, aby proponowana przez wykonawcę metoda spełniała następujące wymagania: jej wynik był podany w jednostkach międzynarodowych lub SI, była zgodna z tzw. Dobrą Praktyką Laboratoryjną oraz spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU nr 22, poz. 128). W wielu miejscach w formularzu zamawiający wpisał jednak konkretną metodę, jakiej oczekiwał od wykonawców, lub dopuszczał podanie „metody równoważnej”. Żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej w stosunku do tak sformułowanej treści siwz.

 

Jak stwierdziła Izba, wskazanie przez zamawiającego konkretnych metod diagnostycznych jako wymaganych uzasadnione było ich komplementarnością w stosunku do innych metod. Zamawiający, w celu zapewnienia sobie prawidłowej diagnostyki, dążył do uzyskania możliwości dokonywania takich badań diagnostycznych, których wyniki wzajemnie by się uzupełniały. Jego zdaniem metody zaproponowane przez odwołującego nie zapewniały w pełni tej możliwości. Izba dała wiarę wyjaśnieniom zamawiającego, że zróżnicowanie metod ma znaczenie, a przede wszystkim ma na celu uzyskanie precyzyjniejszych danych. Zatem przypisanie poszczególnych metod dla określonych badań ma znaczenie z punktu widzenia racjonalności prowadzonych badań i pewności wyników.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne