Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Specyfikacja pod ochroną

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Martyna Waluśkiewicz
Tagi:    siwz

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

Rozliczne problemy (zwłaszcza praktyczne) dotyczące stosowania przepisów mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony tzw. własności intelektualnej dają się zauważyć niemal w każdej dziedzinie relacji prawno-gospodarczych. Dodatkowym problemem jest często niewystarczający poziom wiedzy prawnej u poszczególnych uczestników obrotu profesjonalnego, co w konsekwencji prowadzi nie tylko do błędnych interpretacji i stosowania obowiązującego prawa, ale także do niezwykle trudnej do rozwikłania kakofonii pojęć używanych w treści różnego rodzaju umów, w tym umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Własność intelektualna

Pojęcie własności intelektualnej nie jest pojęciem ustawowym i w praktyce stosowania prawa odnosi się zarówno do utworów będących przedmiotem ochrony autorsko-prawnej (tj. ochrony realizowanej na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ‒ DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: pr. aut.), jak i do przedmiotów ochrony praw wyłącznych skatalogowanych w treści ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: pwp.

 

Zdarza się przy tym w praktyce, że pojęciem własności intelektualnej obejmowane są takie kategorie pojęć, jak: doświadczenie zawodowe, specjalistyczna wiedza, tzw. know-how, pomysły, koncepcje, opinie, poglądy czy metody, co z jednej strony dowodzi wciąż niewystarczającej wiedzy i świadomości prawnej, a z drugiej – poniekąd zrozumiałej ‒ chęci zastrzeżenia wyłączności w odniesieniu do wszelkich przejawów aktywności intelektualnej człowieka, która nie zawsze przy tym prowadzi do powstania określonego materialnego efektu.

 

Wobec dość generalnej definicji „utworu” jako podstawowego pojęcia z zakresu przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, nierzadko trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny na pytanie o przedmiot i zakres ochrony prawnej dotyczącej efektów określonej działalności twórczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne