Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Specyfikacja pod ochroną

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Martyna Waluśkiewicz
Tagi:    siwz

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

Rozliczne problemy (zwłaszcza praktyczne) dotyczące stosowania przepisów mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony tzw. własności intelektualnej dają się zauważyć niemal w każdej dziedzinie relacji prawno-gospodarczych. Dodatkowym problemem jest często niewystarczający poziom wiedzy prawnej u poszczególnych uczestników obrotu profesjonalnego, co w konsekwencji prowadzi nie tylko do błędnych interpretacji i stosowania obowiązującego prawa, ale także do niezwykle trudnej do rozwikłania kakofonii pojęć używanych w treści różnego rodzaju umów, w tym umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Własność intelektualna

Pojęcie własności intelektualnej nie jest pojęciem ustawowym i w praktyce stosowania prawa odnosi się zarówno do utworów będących przedmiotem ochrony autorsko-prawnej (tj. ochrony realizowanej na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ‒ DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: pr. aut.), jak i do przedmiotów ochrony praw wyłącznych skatalogowanych w treści ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: pwp.

 

Zdarza się przy tym w praktyce, że pojęciem własności intelektualnej obejmowane są takie kategorie pojęć, jak: doświadczenie zawodowe, specjalistyczna wiedza, tzw. know-how, pomysły, koncepcje, opinie, poglądy czy metody, co z jednej strony dowodzi wciąż niewystarczającej wiedzy i świadomości prawnej, a z drugiej – poniekąd zrozumiałej ‒ chęci zastrzeżenia wyłączności w odniesieniu do wszelkich przejawów aktywności intelektualnej człowieka, która nie zawsze przy tym prowadzi do powstania określonego materialnego efektu.

 

Wobec dość generalnej definicji „utworu” jako podstawowego pojęcia z zakresu przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, nierzadko trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny na pytanie o przedmiot i zakres ochrony prawnej dotyczącej efektów określonej działalności twórczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne