Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Nieuczciwa konkurencja

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Tagi:    szkoda

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: uznk, wówczas zamawiający odrzuca taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Oprócz odrzucenia oferty wykonawca taki może podlegać odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i karnej. Mając na uwadze obie odpowiedzialności z uznk, należy wskazać, że w przypadku odpowiedzialności karnej ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń ‒ na żądanie pokrzywdzonego. Tymczasem wykonawca od podmiotu (być może także od innego wykonawcy), który podjął wobec niego czyn nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej dochodzić będzie na zasadach ogólnych.

Żądanie pokrzywdzonego i organizacji przedsiębiorców

I tak w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji ‒ w myśl art. 18 ust. 1 uznk ‒ „przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań,
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych,
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne