Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Filharmonia Kaszubska

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    konsorcjum
Autor: Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. oraz Autorska Pracownia Projektowa Arch-Studio z Opola, UM Wejherowo

Ugruntowanie pozycji miasta, jak i spełnienie oczekiwań mieszkańców to główne powody, dla których zdecydowano się na budowę nowego budynku Centrum Kultury w Wejherowie. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.

Wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło spojrzenie na realizację zadań w wielu dziedzinach życia publicznego, w tym również na kulturę, za którą odpowiedzialność ponosi m.in. administracja publiczna, dając jednocześnie nowe możliwości finansowe w tym zakresie. To właśnie regiony i funkcjonujące w nich samorządy gminne kształtują współczesną rzeczywistość.

 

Samorząd Wejherowa, dostrzegając potrzebę rozwoju kultury oraz pogłębiające się problemy związane z pogarszającym się stanem infrastruktury kulturalnej oraz nierównomiernym dostępem społeczeństwa do kultury, postanowił podjąć wszelkie działania mające na celu poprawę tej sytuacji, korzystając z możliwości, jakie dają środki unijne.

Potrzeby mieszkańców

Realizacja omawianego przedsięwzięcia, a więc Filharmonii Kaszubskiej, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które były zgłaszane m.in. na etapie tworzenia strategicznych programów rozwoju miasta. W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015 przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, dzięki którym powstała lista problemów związanych z rewitalizacją śródmieścia, jak i doprecyzowano stopień ważności oraz pilności projektów, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów. Takim właśnie projektem okazała się budowa nowego centrum kultury. Respondenci często podkreślali, że istniejąca baza lokalowa jest w bardzo złym stanie technicznym oraz nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, którzy bardzo chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Z działań realizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury corocznie korzysta około 10 tysięcy osób, nie licząc koncertów plenerowych gromadzących wielotysięczną publiczność.


Filharmonia Kaszubska

 

Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę „Filharmonii Kaszubskiej” – regionalnego centrum kultury

Lokalizacja: Wejherowo, u zbiegu ulic Sobieskiego i Hallera

Wartość: ok. 49 mln zł

Okres realizacji: styczeń 2010 – wrzesień 2012

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 3.2.2. Inwestycje wzmacniające potencjał rozwojowy miast: ok. 10 mln zł 


 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne