Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wnioski - wstępna weryfikacja

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Przemysław Kuderczak

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach przetargowych to instrument, jaki ustawodawca przyznał zamawiającemu chcącemu przeprowadzić postępowanie jak najbardziej otwarte (konkurencyjne), lecz po wstępnej weryfikacji wykonawców. Weryfikacja odbywać ma się w tym przypadku wyłącznie w zakresie właściwości podmiotowych wykonawcy, a dopiero potem co do właściwości przedmiotowych jego oferty.

 

Do postępowań z udziałem wniosków o dopuszczenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zalicza się:

 

  1. przetarg ograniczony,
  2. negocjacje z ogłoszeniem,
  3. dialog konkurencyjny.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to jeden z dwóch – po przetargu nieograniczonym – trybów otwartych (konkurencyjnych). Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, ale oferty składają już tylko ci zaproszeni przez zamawiającego.

 

Podobnie jak przetarg nieograniczony może on być stosowany zawsze – w przypadku każdego rodzaju zamówień oraz niezależnie od progu wartościowego. Wybór tego trybu zależy wyłącznie od zamawiającego i nie ma tu żadnego ograniczenia ustawowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne