Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wnioski - wstępna weryfikacja

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Przemysław Kuderczak

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach przetargowych to instrument, jaki ustawodawca przyznał zamawiającemu chcącemu przeprowadzić postępowanie jak najbardziej otwarte (konkurencyjne), lecz po wstępnej weryfikacji wykonawców. Weryfikacja odbywać ma się w tym przypadku wyłącznie w zakresie właściwości podmiotowych wykonawcy, a dopiero potem co do właściwości przedmiotowych jego oferty.

 

Do postępowań z udziałem wniosków o dopuszczenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zalicza się:

 

  1. przetarg ograniczony,
  2. negocjacje z ogłoszeniem,
  3. dialog konkurencyjny.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to jeden z dwóch – po przetargu nieograniczonym – trybów otwartych (konkurencyjnych). Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, ale oferty składają już tylko ci zaproszeni przez zamawiającego.

 

Podobnie jak przetarg nieograniczony może on być stosowany zawsze – w przypadku każdego rodzaju zamówień oraz niezależnie od progu wartościowego. Wybór tego trybu zależy wyłącznie od zamawiającego i nie ma tu żadnego ograniczenia ustawowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne