Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wnioski - wstępna weryfikacja

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Przemysław Kuderczak

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach przetargowych to instrument, jaki ustawodawca przyznał zamawiającemu chcącemu przeprowadzić postępowanie jak najbardziej otwarte (konkurencyjne), lecz po wstępnej weryfikacji wykonawców. Weryfikacja odbywać ma się w tym przypadku wyłącznie w zakresie właściwości podmiotowych wykonawcy, a dopiero potem co do właściwości przedmiotowych jego oferty.

 

Do postępowań z udziałem wniosków o dopuszczenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zalicza się:

 

  1. przetarg ograniczony,
  2. negocjacje z ogłoszeniem,
  3. dialog konkurencyjny.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to jeden z dwóch – po przetargu nieograniczonym – trybów otwartych (konkurencyjnych). Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, ale oferty składają już tylko ci zaproszeni przez zamawiającego.

 

Podobnie jak przetarg nieograniczony może on być stosowany zawsze – w przypadku każdego rodzaju zamówień oraz niezależnie od progu wartościowego. Wybór tego trybu zależy wyłącznie od zamawiającego i nie ma tu żadnego ograniczenia ustawowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne