Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Wnioski - wstępna weryfikacja

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Przemysław Kuderczak

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach przetargowych to instrument, jaki ustawodawca przyznał zamawiającemu chcącemu przeprowadzić postępowanie jak najbardziej otwarte (konkurencyjne), lecz po wstępnej weryfikacji wykonawców. Weryfikacja odbywać ma się w tym przypadku wyłącznie w zakresie właściwości podmiotowych wykonawcy, a dopiero potem co do właściwości przedmiotowych jego oferty.

 

Do postępowań z udziałem wniosków o dopuszczenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zalicza się:

 

  1. przetarg ograniczony,
  2. negocjacje z ogłoszeniem,
  3. dialog konkurencyjny.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to jeden z dwóch – po przetargu nieograniczonym – trybów otwartych (konkurencyjnych). Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, ale oferty składają już tylko ci zaproszeni przez zamawiającego.

 

Podobnie jak przetarg nieograniczony może on być stosowany zawsze – w przypadku każdego rodzaju zamówień oraz niezależnie od progu wartościowego. Wybór tego trybu zależy wyłącznie od zamawiającego i nie ma tu żadnego ograniczenia ustawowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne