Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kto może być kierownikiem

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady przeprowadzania likwidacji spółek, ściągania wierzytelności, wypełniania starych zobowiązań i podejmowania nowych, czyli pełnomocnik, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca jako kierownik zamawiającego.

Zawarta w słowniku do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, definicja kierownika zamawiającego nie wywołuje większych wątpliwości, jednak dopiero jej wnikliwa analiza sprawia, że mogą się pojawiać na tym tle pytania, przede wszystkim o to, kto może, a kto nie może posiadać statusu kierownika zamawiającego, czy też kto kryje się pod tym zagadkowym terminem.

 

Wątpliwości i trudności interpretacyjne dotyczą m.in. możliwości przypisania statusu kierownika zamawiającego pełnomocnikowi, syndykowi, nadzorcy sądowemu czy też zarządcy.

Ustawowa definicja

Definicja kierownika zamawiającego nie ulegała zmianie przez cały czas obowiązywania przepisów pzp. Definicja, jaką posłużył się ustawodawca dla określenia kierownika zamawiającego, odsyła do innych aktów prawnych, statuujących działania i ustrój określonych zamawiających.

 

Jak zgodnie podkreśla się w literaturze przedmiotu, obowiązujące obecnie rozwiązanie polegające na wprowadzeniu definicji kierownika zamawiającego jest zdecydowanie bardziej korzystne od tego, które obowiązywało na gruncie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W przepisach tych nie było definicji kierownika zamawiającego, a ustawodawca posługiwał się terminem kierownika jednostki – bez wprowadzenia jego definicji legalnej.

 

W obecnym stanie prawnym pozostawienie tego terminu mogłoby budzić jeszcze większe wątpliwości interpretacyjne niż te, które istniały pod rządami poprzedniej ustawy. Mając na uwadze zakres podmiotowy pzp, literatura przedmiotu proponuje następujące rozwinięcie ustawowej definicji kierownika zamawiającego, którym mogą być organy administracji publicznej, zespolonej lub niezespolonej jednostki tworzone przez te organy, w tym spółki prawa handlowego oraz niekiedy podmioty spoza sektora publicznego (S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010 r., s. 27).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne