Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Kto może być kierownikiem

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady przeprowadzania likwidacji spółek, ściągania wierzytelności, wypełniania starych zobowiązań i podejmowania nowych, czyli pełnomocnik, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca jako kierownik zamawiającego.

Zawarta w słowniku do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, definicja kierownika zamawiającego nie wywołuje większych wątpliwości, jednak dopiero jej wnikliwa analiza sprawia, że mogą się pojawiać na tym tle pytania, przede wszystkim o to, kto może, a kto nie może posiadać statusu kierownika zamawiającego, czy też kto kryje się pod tym zagadkowym terminem.

 

Wątpliwości i trudności interpretacyjne dotyczą m.in. możliwości przypisania statusu kierownika zamawiającego pełnomocnikowi, syndykowi, nadzorcy sądowemu czy też zarządcy.

Ustawowa definicja

Definicja kierownika zamawiającego nie ulegała zmianie przez cały czas obowiązywania przepisów pzp. Definicja, jaką posłużył się ustawodawca dla określenia kierownika zamawiającego, odsyła do innych aktów prawnych, statuujących działania i ustrój określonych zamawiających.

 

Jak zgodnie podkreśla się w literaturze przedmiotu, obowiązujące obecnie rozwiązanie polegające na wprowadzeniu definicji kierownika zamawiającego jest zdecydowanie bardziej korzystne od tego, które obowiązywało na gruncie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W przepisach tych nie było definicji kierownika zamawiającego, a ustawodawca posługiwał się terminem kierownika jednostki – bez wprowadzenia jego definicji legalnej.

 

W obecnym stanie prawnym pozostawienie tego terminu mogłoby budzić jeszcze większe wątpliwości interpretacyjne niż te, które istniały pod rządami poprzedniej ustawy. Mając na uwadze zakres podmiotowy pzp, literatura przedmiotu proponuje następujące rozwinięcie ustawowej definicji kierownika zamawiającego, którym mogą być organy administracji publicznej, zespolonej lub niezespolonej jednostki tworzone przez te organy, w tym spółki prawa handlowego oraz niekiedy podmioty spoza sektora publicznego (S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010 r., s. 27).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne