Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Sumowanie zamówień w projektach unijnych

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Magdalena Falkowska

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma szczególne znaczenie w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE. W przeciwnym razie może się to bowiem skończyć utratą dotacji.

Oszacowanie wartości zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności zamawiającego w pierwszej fazie przygotowania procesu zakupowego. Szacunkowa wartość zamówienia determinuje dalsze jego działania, tj. opublikowanie ogłoszenia w odpowiednim publikatorze, wyznaczenie terminu składania wniosków czy ofert oraz zastosowanie wielu innych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, dotyczących np. wadium, dokumentów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a niekiedy nawet wyboru odpowiedniego trybu.

Podstawowe zasady

Zamawiający ‒ kierując się sporządzonym przez siebie opisem przedmiotu zamówienia ‒ powinien określić wartość szacunkową tego przedmiotu, mając na uwadze wszystkie potencjalne okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy (poziom cen na rynku, praktyki rynkowe, wielkość zamówienia oraz czas trwania umowy). Musi on więc przeanalizować, jakie uwarunkowania, w szczególności ekonomiczne, społeczne i prawne, mają miejsce w okresie dokonywania szacunku oraz będą miały w czasie wykonywania zamówienia wpływ na cenę zaproponowaną przez wykonawców w ofercie. Zamawiający powinien więc brać pod uwagę nie tylko okoliczności wpływające na wartość przedmiotu zamówienia w okresie szacowania jego wartości, ale także dające się przewidzieć w przyszłości w okresie sporządzania przez wykonawców ofert i w okresie realizacji umowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku określania szacunkowej wartości zamówień, których przedmiotem są świadczenia ciągłe czy okresowe.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe (zakładane, przewidywane) wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT). Wartość szacunkowa zamówienia to zatem najbardziej prawdopodobna cena rynkowa (wynagrodzenie, prowizja) należna za zamawiany przedmiot.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne