Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Prowadzenie negocjacji w zamówieniach - zasady i zakres

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu osób, często także pomocy z zewnątrz. Z drugiej jednak strony istnieją sytuacje, gdy bez przeprowadzenia czasochłonnych i trudnych negocjacji nie byłoby możliwe udzielenie zamówienia.

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i ograniczony. Są to tryby najbardziej konkurencyjne, w których może wziąć udział każdy wykonawca, spełniający warunki udziału w postępowaniu. Tryby przetargowe nie zawsze się jednak sprawdzają. Może się bowiem zdarzyć, że przedmiot zamówienia jest na tyle specjalistyczny czy wręcz unikatowy, że zamawiający na etapie przygotowania postępowania nie jest w stanie wystarczająco precyzyjnie określić wszystkich wymagań. Może się również zdarzyć, że realizacja zamówienia jest możliwa tylko przez jednego wykonawcę, a wówczas prowadzenie procedury otwartej nie ma sensu, gdyż generuje tylko niepotrzebnie koszty i powoduje stratę czasu. W takich sytuacjach ustawodawca pozwala zamawiającemu na skorzystanie z trybów negocjacyjnych (negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny i zamówienie z wolnej ręki), uzależniając jednak możliwość skorzystania z nich od spełnienia dodatkowych przesłanek wymienionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Analizując przepisy regulujące postępowanie w trybach negocjacyjnych, poza drobnymi odrębnościami wynikającymi ze specyfiki danego trybu, można wskazać kilka zasad ogólnych, wspólnych dla wszystkich (patrz ramka: Ogólne zasady stosowane w trybach negocjacyjnych).

 

Nie da się jednak opracować jednego, wspólnego scenariusza dla negocjacji we wszystkich trybach. Każde postępowanie jest bowiem inne i opiera się na znajomości rynku danego wyrobu/usługi. Prowadzenie negocjacji wymaga przygotowania nie tylko ze strony wykonawców, ale przede wszystkim zamawiającego. Oczywiście czasami negocjacje prowadzone są dlatego, że zamawiający nie do końca wie, jak opisać przedmiot zamówienia. Jednakże wie, co ma być efektem końcowym zamówienia, czyli jakie są jego potrzeby.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne