Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    wadium   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


System monitoringu zużycia paliwa

W ubiegłym roku podjęliśmy działania w celu zamontowania w kilku samochodach systemu stałego monitoringu zużycia paliwa. Wszystkie dane są zbierane dzięki GPS centralnie do jednego stacjonarnego komputera. Z uwagi na chęć sprawdzenia systemu w praktyce, nie mając pewności, czy system zda egzamin i przyniesie oszczędności na zużywanym paliwie, zamówienie pierwotne było prowadzone w trybie art. 8 pkt 4 pzp w oparciu o wewnętrzny regulamin wydatkowania środków do 14 tys. euro. Po analizie wyników i efektów wprowadzonego systemu stwierdziliśmy, że jak najszybciej należy wprowadzić system w pozostałych samochodach naszej floty transportowej. Koszt zamontowania systemu przekroczy próg 14 tys. euro. Czy możemy zastosować w tym postępowaniu tryb w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę, że obecnie stosowany system nie ma możliwości przystosowania do systemów innych producentów? Zachodziłaby wtedy konieczność prowadzenia analizy na dwóch różnych systemach. Z uwagi na konieczność ujednolicenia analizy w stosunku do całej floty najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie wykonania usługi temu samemu wykonawcy.

 

Skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełniona jest co najmniej jedna z wymienionych w nim przesłanek. Niestety, zarówno w orzecznictwie, doktrynie, jak i wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę) przesłanki te są interpretowane bardzo wąsko. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne