Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    wadium   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


System monitoringu zużycia paliwa

W ubiegłym roku podjęliśmy działania w celu zamontowania w kilku samochodach systemu stałego monitoringu zużycia paliwa. Wszystkie dane są zbierane dzięki GPS centralnie do jednego stacjonarnego komputera. Z uwagi na chęć sprawdzenia systemu w praktyce, nie mając pewności, czy system zda egzamin i przyniesie oszczędności na zużywanym paliwie, zamówienie pierwotne było prowadzone w trybie art. 8 pkt 4 pzp w oparciu o wewnętrzny regulamin wydatkowania środków do 14 tys. euro. Po analizie wyników i efektów wprowadzonego systemu stwierdziliśmy, że jak najszybciej należy wprowadzić system w pozostałych samochodach naszej floty transportowej. Koszt zamontowania systemu przekroczy próg 14 tys. euro. Czy możemy zastosować w tym postępowaniu tryb w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę, że obecnie stosowany system nie ma możliwości przystosowania do systemów innych producentów? Zachodziłaby wtedy konieczność prowadzenia analizy na dwóch różnych systemach. Z uwagi na konieczność ujednolicenia analizy w stosunku do całej floty najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie wykonania usługi temu samemu wykonawcy.

 

Skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełniona jest co najmniej jedna z wymienionych w nim przesłanek. Niestety, zarówno w orzecznictwie, doktrynie, jak i wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę) przesłanki te są interpretowane bardzo wąsko. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne