Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego rola w procesie kontroli sposobu wydatkowania środków unijnych niezależnie od tego, kto je przekazywał i kto jest ich beneficjentem końcowym.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (dalej: ETO lub Trybunał) jest jedną z instytucji Unii Europejskiej wymienionych w artykule 13 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE). Punkt trzeci tegoż artykułu odsyła nas do dalszych uregulowań zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE).

 

Artykuły 285-287 TfUE dotyczą Trybunału. Pierwszy z powyższych artykułów definiuje jego rolę w następujący sposób: „Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrolę rachunków Unii”. Szczegóły dotyczące tej kontroli zawiera art. 287. Niniejsza baza traktatowa znajduje odzwierciedlenie w misji ETO zdefiniowanej na jego stronie internetowej:

 

„Trybunał przeprowadza kontrole, na podstawie których ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE. Trybunał bada, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i przedstawione, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki swoich kontroli w drodze jasnych, stosownych i obiektywnych sprawozdań. Wydaje on również opinie dotyczące kwestii zarządzania finansami”.

Organizacja Trybunału

W skład Trybunału wchodzi 27 członków (po jednym z każdego państwa członkowskiego) mianowanych przez Radę na odnawialną, 6-letnią kadencję, którzy wybierają swojego prezesa na odnawialną, trzyletnią kadencję.

 

Trybunał podzielony jest na cztery izby, do których przypisani są jego poszczególni członkowie, z których każda zajmuje się określonym obszarem wydatków i dochodów:

 

  1. Izba I: Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona,
  2. Izba II: Polityki strukturalne, transport i energia,
  3.  Izba III: Działania zewnętrzne,
  4. Izba IV: Dochody, badania naukowe i polityki wewnętrzne oraz instytucje i organy Unii Europejskiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne