Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego rola w procesie kontroli sposobu wydatkowania środków unijnych niezależnie od tego, kto je przekazywał i kto jest ich beneficjentem końcowym.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (dalej: ETO lub Trybunał) jest jedną z instytucji Unii Europejskiej wymienionych w artykule 13 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE). Punkt trzeci tegoż artykułu odsyła nas do dalszych uregulowań zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE).

 

Artykuły 285-287 TfUE dotyczą Trybunału. Pierwszy z powyższych artykułów definiuje jego rolę w następujący sposób: „Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrolę rachunków Unii”. Szczegóły dotyczące tej kontroli zawiera art. 287. Niniejsza baza traktatowa znajduje odzwierciedlenie w misji ETO zdefiniowanej na jego stronie internetowej:

 

„Trybunał przeprowadza kontrole, na podstawie których ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE. Trybunał bada, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i przedstawione, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki swoich kontroli w drodze jasnych, stosownych i obiektywnych sprawozdań. Wydaje on również opinie dotyczące kwestii zarządzania finansami”.

Organizacja Trybunału

W skład Trybunału wchodzi 27 członków (po jednym z każdego państwa członkowskiego) mianowanych przez Radę na odnawialną, 6-letnią kadencję, którzy wybierają swojego prezesa na odnawialną, trzyletnią kadencję.

 

Trybunał podzielony jest na cztery izby, do których przypisani są jego poszczególni członkowie, z których każda zajmuje się określonym obszarem wydatków i dochodów:

 

  1. Izba I: Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona,
  2. Izba II: Polityki strukturalne, transport i energia,
  3.  Izba III: Działania zewnętrzne,
  4. Izba IV: Dochody, badania naukowe i polityki wewnętrzne oraz instytucje i organy Unii Europejskiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne