Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wymaganie uprawnień budowlanych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Małgorzata Stachowiak

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

Od wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach, w tym uprawnieniach, nie mogą żądać przedłożenia kopii tych uprawnień, a jedynie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

Bez względu jednak na ułatwienia w dokumentowaniu spełnienia warunków, dla prawidłowo prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia istotne pozostają pytania o właściwe sformułowanie warunku dotyczącego osób wykonujących czynności w ramach zamówienia, które wymagają posiadania uprawnień, jak również o możliwość ich weryfikacji przez zamawiającego.

Samodzielne funkcje techniczne

W postępowaniach na roboty budowlane zamawiający żądają od wykonawcy spełnienia warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – dalej: pr. bud.)

 

Uprawnienia budowlane są udzielane obecnie w dziewięciu specjalnościach, wśród których znajduje się specjalność drogowa. W postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane weryfikacja warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w tej specjalności wywołuje trudności wynikające ze zmieniającego się prawa w zakresie i sposobie wydawania uprawnień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne