Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wymaganie uprawnień budowlanych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Małgorzata Stachowiak

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

Od wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach, w tym uprawnieniach, nie mogą żądać przedłożenia kopii tych uprawnień, a jedynie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

Bez względu jednak na ułatwienia w dokumentowaniu spełnienia warunków, dla prawidłowo prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia istotne pozostają pytania o właściwe sformułowanie warunku dotyczącego osób wykonujących czynności w ramach zamówienia, które wymagają posiadania uprawnień, jak również o możliwość ich weryfikacji przez zamawiającego.

Samodzielne funkcje techniczne

W postępowaniach na roboty budowlane zamawiający żądają od wykonawcy spełnienia warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – dalej: pr. bud.)

 

Uprawnienia budowlane są udzielane obecnie w dziewięciu specjalnościach, wśród których znajduje się specjalność drogowa. W postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane weryfikacja warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w tej specjalności wywołuje trudności wynikające ze zmieniającego się prawa w zakresie i sposobie wydawania uprawnień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne