Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zakup pomocy dydaktycznych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Magdalena Rudnik

W dobie kryzysu finansowego i wprowadzania oszczędności zakup pomocy dydaktycznych często ogranicza się do niezbędnego minimum. Istnieją jednak programy, które pomogą te zakupy sfinansować, jak np. program „Radosna szkoła”.

Każdy uczeń, a w szczególności chyba rodzic chciałby, aby polska szkoła miała nie tylko wysoki poziom nauczania, ale była też bezpieczna i przyjazna młodym ludziom, dążąc do zapewnienia im twórczej i ciekawej zabawy, co ma kształtować w nich świadomość i odpowiedzialność oraz stymulować wszechstronny rozwój. Aby proces ten przyniósł spodziewane efekty, musi odbywać się przynajmniej na dwóch płaszczyznach: poprzez naukę i zabawę. Proces ten nie jest łatwy, bowiem wymaga od placówki szkolnej odpowiedniego przygotowania kadry nauczycielskiej i odpowiedniego wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Założenia programu

„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. Zapewnia on także pomoc finansową organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu warunków do realizowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w przygotowaniu szkół do przyjmowania sześciolatków.

 

Program przewiduje dla organów prowadzących szkoły wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Najważniejszym celem jest tutaj zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy właściwych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem wyposażenia miejsc zabaw w szkole w pomoce dydaktyczne jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci, ćwiczenie w zabawie właściwej postawy ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej. Wyposażenie miejsc zabaw w szkole w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne posiadające walory poznawcze i estetyczne zapewni warunki pozytywnego oddziaływania na rozwój psychofizyczny dzieci.

 

Realizację programu założono na lata 2009-2014. Organem koordynującym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Koordynatorem programu w szkołach podstawowych na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący to zadanie przez kuratora oświaty. W odniesieniu do szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego realizatorami na szczeblu lokalnym są odpowiednio: marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) we współpracy z dyrektorami szkół.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne