Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Badania i konsultacje

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Marta Juraszek-Ciupa

Badania podstawowe i specjalistyczne, porady internistyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów dla podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Jednym z instrumentów mających wpływ na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest możliwość bezpłatnego skorzystania z badań podstawowych i specjalistycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów lub porad lekarskich. Aby wdrożenie i realizacja tych badań były możliwe, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości.

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Pierwszym etapem realizacji zadania jest oszacowanie wartości zamówienia, co ma wpływ na wybór progu wartościowego i odpowiednich przepisów, które będą miały tutaj zastosowanie.

 

Wyliczając wartość zamówienia, należy szacować ją zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, który mówi, że „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”, a w przypadku gdy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – zgodnie z wytycznymi projektu przy wykonywaniu czynności szacowania wartości zamówienia należy zachować należytą staranność polegającą na rozeznaniu rynku wśród minimum trzech potencjalnych podmiotów dla danego zamówienia. Zgodnie z prawem wspólnotowym wartość zamówienia musi być aktualna na chwilę wysłania ogłoszenia o zamówieniu, co jest zbieżne z art. 35 pzp.

Opis przedmiotu zamówienia

Przystępując do opisu przedmiotu zamówienia, należy pamiętać zasady z art. 29 pzp, a także wymogi art. 7 ww. ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne