Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Badania i konsultacje

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Marta Juraszek-Ciupa

Badania podstawowe i specjalistyczne, porady internistyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów dla podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Jednym z instrumentów mających wpływ na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest możliwość bezpłatnego skorzystania z badań podstawowych i specjalistycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów lub porad lekarskich. Aby wdrożenie i realizacja tych badań były możliwe, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości.

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Pierwszym etapem realizacji zadania jest oszacowanie wartości zamówienia, co ma wpływ na wybór progu wartościowego i odpowiednich przepisów, które będą miały tutaj zastosowanie.

 

Wyliczając wartość zamówienia, należy szacować ją zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, który mówi, że „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”, a w przypadku gdy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – zgodnie z wytycznymi projektu przy wykonywaniu czynności szacowania wartości zamówienia należy zachować należytą staranność polegającą na rozeznaniu rynku wśród minimum trzech potencjalnych podmiotów dla danego zamówienia. Zgodnie z prawem wspólnotowym wartość zamówienia musi być aktualna na chwilę wysłania ogłoszenia o zamówieniu, co jest zbieżne z art. 35 pzp.

Opis przedmiotu zamówienia

Przystępując do opisu przedmiotu zamówienia, należy pamiętać zasady z art. 29 pzp, a także wymogi art. 7 ww. ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne