Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zakupy centralne

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: Tomasz Niemiec

Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne przez centralnego zamawiającego na przykładzie jednostek sądownictwa powszechnego.

Instytucja centralnego zamawiającego została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych w 2006 r. na mocy przepisów nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w wyniku wdrażania postanowień dyrektyw unijnych.

Zakres czynności

Jak wynika z art. 15a pzp, centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego. Zakres czynności centralnego zamawiającego jest zatem szerszy od sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 2 pzp, tj. przypadku powierzenia postępowania osobie trzeciej. Osoba takiej można bowiem powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania, podczas gdy centralny zamawiający może przeprowadzić całe postępowanie (przygotowanie wraz z przeprowadzeniem). Dodatkowo może on udzielić zamówienia lub zawrzeć umowę ramową. Oznacza to, że faktycznie centralny zamawiający może odpowiadać za samo przygotowanie postępowania lub też przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Ponadto, udzielając zamówienia, może stać się on stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, względnie umowy ramowej. W konsekwencji inni zamawiający będą mogli nabywać zakupione dobra bezpośrednio od zamawiającego lub też wykonawcy wybranego przez centralnego zamawiającego z pominięciem stosowania przepisów ustawy bądź też – w przypadku umowy ramowej – zamawiający będą mogli udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ramowa to przewiduje. Centralny zamawiający może dokonywać powierzonych czynności również na potrzeby innych zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne