Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ratunek dla podwykonawców?

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: dr Agnieszka Łuszpak-Zając

Zasady dotyczące regulowania zaległych płatności na podstawie uchwalonej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace wynikające z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Polski ustawodawca nie od dziś walczy z zatorami płatniczymi w branży budowlanej, czego wyrazem są takie rozwiązania legislacyjne, jak solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie dla podwykonawców (art. 6471 ustawy Kodeks cywilny) czy możliwość żądania przez wykonawcę lub podwykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (6491–6495 kc). Wymienione instytucje prawne, wprowadzone już w 2003 r., miały doprowadzić do wyeliminowania, powszechnej już w owym czasie na rynku usług budowlanych, praktyki uporczywego uchylania się od płacenia należności. Mogłoby się więc wydawać, iż polski system prawny zawiera już rozwiązania chroniące podmioty biorące udział w procesie budowlanym – także te, które nie otrzymują wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora.

Niezgłoszeni podwykonawcy

Ten parasol ochronny rozciąga się jednak tylko nad częścią podmiotów, które zawarły umowy z generalnym wykonawcą, a części nie obejmuje w ogóle. Chodzi tu głównie o niezgłoszonych inwestorowi podwykonawców – nieprzedstawienie inwestorowi zawartej z podwykonawcą umowy oznacza brak solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Niezgłoszony podwykonawca nie ma więc możliwości dochodzenia zapłaty bezpośrednio od inwestora. Chodzi również o dostawców maszyn, materiałów budowlanych czy podmioty świadczące inne niż prace budowlane usługi na rzecz wykonawców prac budowlanych, których solidarna odpowiedzialność z zasady nie dotyczy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne