Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ratunek dla podwykonawców?

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: dr Agnieszka Łuszpak-Zając

Zasady dotyczące regulowania zaległych płatności na podstawie uchwalonej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace wynikające z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Polski ustawodawca nie od dziś walczy z zatorami płatniczymi w branży budowlanej, czego wyrazem są takie rozwiązania legislacyjne, jak solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie dla podwykonawców (art. 6471 ustawy Kodeks cywilny) czy możliwość żądania przez wykonawcę lub podwykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (6491–6495 kc). Wymienione instytucje prawne, wprowadzone już w 2003 r., miały doprowadzić do wyeliminowania, powszechnej już w owym czasie na rynku usług budowlanych, praktyki uporczywego uchylania się od płacenia należności. Mogłoby się więc wydawać, iż polski system prawny zawiera już rozwiązania chroniące podmioty biorące udział w procesie budowlanym – także te, które nie otrzymują wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora.

Niezgłoszeni podwykonawcy

Ten parasol ochronny rozciąga się jednak tylko nad częścią podmiotów, które zawarły umowy z generalnym wykonawcą, a części nie obejmuje w ogóle. Chodzi tu głównie o niezgłoszonych inwestorowi podwykonawców – nieprzedstawienie inwestorowi zawartej z podwykonawcą umowy oznacza brak solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Niezgłoszony podwykonawca nie ma więc możliwości dochodzenia zapłaty bezpośrednio od inwestora. Chodzi również o dostawców maszyn, materiałów budowlanych czy podmioty świadczące inne niż prace budowlane usługi na rzecz wykonawców prac budowlanych, których solidarna odpowiedzialność z zasady nie dotyczy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne