Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Kiedy koncesja, kiedy ppp

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: mec. Marta Lamch-Rejowska
Autor: Rys. B. Brosz

Wokół partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji narosło wiele mitów, które zniechęcają do ich stosowania. Tymczasem, mogą być one efektywnie wykorzystywane przy realizacji bardzo różnorodnych zadań.

Poza tradycyjną formą udzielania zamówień publicznych, zamawiający mają do dyspozycji również alternatywne formy – partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: ppp) oraz koncesję na roboty budowlane lub usługi (dalej: koncesję). Konstrukcje te są również formami szeroko rozumianych zamówień publicznych, przy czym w ich przypadku wynagrodzenie wykonawcy nie pochodzi w całości ze środków podmiotu publicznego, lecz zazwyczaj w znacznej części z korzyści, jakie czerpie on z danej inwestycji. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od efektywności realizacji przedsięwzięcia.

Podział zadań, podział ryzyka

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: uppp) przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka, między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Sens normatywny umowy koncesji oddaje natomiast art. 1 ust. 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ukrbu), w myśl którego koncesjonariusz – na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą – zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:

 

1) koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy,

2) koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne