Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zbyt kosztowna skarga do sądu

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    konsorcjum   pełnomocnictwo
Autor: Rys. A. Szczęsna

Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść, jest środkiem ochrony prawnej stosowanym niezwykle rzadko. Opłata za wniesienie skargi może bowiem wynieść nawet 5 mln zł.

Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ust. 1 pzp, przysługuje na wyrok KIO (orzeczenie merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty) oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze:

 

  • postanowienie o odrzuceniu odwołania (art. 189 ust. 2 pzp),
  • postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 183 ust. 5 pzp).

 

Skarga do sądu nie przysługuje natomiast na postanowienie prezesa KIO w przedmiocie zwrotu odwołania, o którym mowa w art. 187 ust. 6 pzp (tj. w przypadku nieuiszczenia wpisu od odwołania w ustawowym terminie oraz bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania).

 

Przywołany wyżej art. 198a ust. 1 pzp wyraźnie opisuje skargę jedynie na orzeczenia KIO. W literaturze przedmiotu słusznie podnosi się, że taka sytuacja prawna jest nieakceptowalna. Z uwagi na prekluzyjny charakter terminów wniesienia odwołania skutek faktyczny zwrotu odwołania jest dla odwołującego dokładnie taki sam, jak skutek postanowienia KIO w przedmiocie odrzucenia odwołania. Mimo to odwołujący, któremu zostało zwrócone odwołanie, nie ma prawa do złożenia skargi do sądu.

Skąd tak wysoka opłata

Nie sposób także mówić o realności skargi jako środka zaskarżenia orzeczenia KIO wobec kosztów sądowych, jakie się z tym wiążą. Zgodnie bowiem z art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ukssc) od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, chyba że skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne