Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak ubezpieczyć mienie

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

Prowadzenie bieżącej działalności przez zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wiąże się często z koniecznością rozważenia możliwości ubezpieczenia ich majątku trwałego. Podjęcie takiej decyzji musi wynikać w pierwszej kolejności z wnikliwej oceny ryzyka oraz kompleksowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W bardzo szerokim ujęciu ubezpieczenia stanowią rozwiązanie społeczno-gospodarcze, które zapewnia w możliwie najszerszym stopniu pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, które mogą powstać w następstwie zdarzeń losowych występujących z określoną prawidłowością. Te potrzeby pokrywane są z funduszu ubezpieczeniowego. Ważną cechą ubezpieczeń jest świadomość, że wspólne ponoszenie ciężaru negatywnych zdarzeń jest dla ubezpieczonego znacznie korzystniejsze niż pojedyncze ubezpieczanie się. Ponosząc koszt w formie składki ubezpieczeniowej zarówno poszczególne osoby, jak i instytucje, w tym zamawiający zobowiązani do stosowania przepisów pzp, nabywają w ten sposób spokój oraz poczucie własnego bezpieczeństwa.


Broker ubezpieczeniowy

 

Osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do listy brokerów ubezpieczeniowych.

 

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie. 


Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej jest regulowana przepisami ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2010 r. nr 11, poz. 66 ze zm.), dalej: udu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne