Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Jak ubezpieczyć mienie

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

Prowadzenie bieżącej działalności przez zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wiąże się często z koniecznością rozważenia możliwości ubezpieczenia ich majątku trwałego. Podjęcie takiej decyzji musi wynikać w pierwszej kolejności z wnikliwej oceny ryzyka oraz kompleksowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W bardzo szerokim ujęciu ubezpieczenia stanowią rozwiązanie społeczno-gospodarcze, które zapewnia w możliwie najszerszym stopniu pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, które mogą powstać w następstwie zdarzeń losowych występujących z określoną prawidłowością. Te potrzeby pokrywane są z funduszu ubezpieczeniowego. Ważną cechą ubezpieczeń jest świadomość, że wspólne ponoszenie ciężaru negatywnych zdarzeń jest dla ubezpieczonego znacznie korzystniejsze niż pojedyncze ubezpieczanie się. Ponosząc koszt w formie składki ubezpieczeniowej zarówno poszczególne osoby, jak i instytucje, w tym zamawiający zobowiązani do stosowania przepisów pzp, nabywają w ten sposób spokój oraz poczucie własnego bezpieczeństwa.


Broker ubezpieczeniowy

 

Osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do listy brokerów ubezpieczeniowych.

 

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie. 


Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej jest regulowana przepisami ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2010 r. nr 11, poz. 66 ze zm.), dalej: udu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne