Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Błędy we wnioskach o dofinansowanie

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Tagi:    środki ochrony prawnej   siwz

Środki unijne na projekty drogowe dostępne są zarówno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i programów regionalnych. Aby je jednak pozyskać, trzeba prawidłowo sporządzić wniosek.

Naruszenia, które występowały do tej pory w wielu dokumentacjach aplikacyjnych, przesądzały o nieprzyznaniu współfinansowania lub o obowiązku zwrotu środków. Błędy pojawiały się na różnych etapach: wnioskowania o przyznanie wsparcia lub w trakcie samej realizacji projektów.

Aktualne studium wykonalności inwestycji

Istotnym problemem jest termin przygotowania studium wykonalności inwestycji. Rzeczywistość budżetowa wielokrotnie nakazuje jednostkom sektora finansów publicznych, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, odkładać na później plany związane z przeprowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych. Dlatego w praktyce wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których jednostka publiczna zleca przygotowanie studium wykonalności inwestycji, których realizacja jest niekiedy odwlekana o kilka lub nawet kilkanaście lat.

 

Gdy pojawia się możliwość uzyskania współfinansowania planowanej inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej (może ono wynosić nawet 85% poniesionych wydatków), jednostki publiczne do przygotowanego wniosku o dofinansowanie projektu dołączają wcześniej przygotowane studium wykonalności. Problem w tym, że o ile tak sporządzona dokumentacja może zapewnić przyznanie dofinansowania, ponieważ na etapie oceny wniosku nie będzie to uznane za błąd, o tyle nie pozwoli ona na prawidłową realizację projektu. Zwrócić bowiem należy uwagę, że jednym z ogólnych warunków uznania wydatku za kwalifikowalny jest zgodność realizowanego projektu (procesu inwestycyjnego) z dokumentacją aplikacyjną. Często jednak okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie zrealizować projektu zgodnie z nią, ponieważ, np. w studium wykonalności inwestycji przewidziano realizację roboty budowlanej w technologii, która nie jest już stosowana.

 

Problemem związanym z nieaktualnym studium wykonalności inwestycji może być także brak możliwości osiągnięcia pierwotnie zakładanych rezultatów. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie osiągnięcie skwantyfikowanego (wyrażonego ilościowo) wskaźnika rezultatu projektu jest najbardziej istotnym skutkiem jego realizacji. Sam końcowy produkt inwestycji traktować należy jako „instrument” służący osiągnięciu określonego rezultatu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne