Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

(Nie)utrudnianie uczciwej konkurencji

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Katarzyna Jachowska
Tagi:    konkurs

Zasady wykluczania wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Po nowelizacji z 7 kwietnia 2006 r. do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wprowadzono klauzulę wyłączającą zastosowanie wykluczenia z postępowania wykonawcy, w sytuacji gdy jego udział w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. Miało to zapobiec sytuacjom, w których wykluczano wykonawców bez możliwości wykazania przez nich, że ich działanie nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

Przesłanki pozytywne i przesłanka negatywna

Analiza art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp zawiera trzy przesłanki (okoliczności) pozytywne, których łączne wystąpienie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jedną przesłankę negatywną, która zaprzepaszcza podstawę wykluczenia.

 

Przesłanki pozytywne wykluczenia wykonawcy z postępowania:

 

  1. wykonawca bezpośrednio wykonywał czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
  2. wykonawca (lub osoby, którymi posługiwał się w celu sporządzenia oferty) brał udział w przygotowaniu tego postępowania – należy tutaj wskazać, że „przygotowaniem postępowania” są czynności podejmowane przez zamawiającego wymienione w art. 29-38 pzp, do których zalicza się: określenie przedmiotu zamówienia (m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia (np. w przypadku robót budowlanych poprzez sporządzenie kosztorysu inwestorskiego), przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3. zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wykonywaniem przez wykonawcę czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania a sporządzaniem oferty.

 

Przesłanka negatywna wskazuje natomiast, że wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności nie może stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne