Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rodzaje ogłoszeń

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Rys. B. Brosz

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

Ustawa Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ogłoszeń związanych z procesem udzielania zamówienia publicznego. Każdemu z nich przypisana została inna funkcja, a co za tym idzie każde posiada inne znaczenie.

Grupy ogłoszeń

Ogłoszenia związane z procesem zawierania umowy w wyniku udzielania zamówienia publicznego można podzielić na dwie grupy:

 

1) dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamieszczane lub przekazywane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia):

  • ogłoszenie o zamówieniu (art. 40 ust. 1 oraz art. 41 pzp),
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 11 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1 pzp),
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (art. 66 ust. 2 pzp) z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki,

 

2) dotyczące kwestii innych niż postępowanie (zamieszczane poza postępowaniem):

 

  • wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych (art. 13 ust. 1 pzp),
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 95 ust. 1 i 2 pzp),
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (art. 62 ust. 2a pzp) z wykorzystaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia.

 

Poza wymienionymi pzp określa jeszcze inne rodzaje ogłoszeń, które można zakwalifikować do jednej ze wskazanych powyżej grup. Nie zostaną one szczegółowo omówione, a jedynie wyliczone, gdyż ich cechy i funkcje pokrywają się z cechami ogłoszeń poddanych szerszej analizie w dalszej części tekstu. Należy tu wskazać kolejno:

 

  • uproszczone ogłoszenie o zamówieniu (art. 106 pzp),
  • ogłoszenie o konkursie (art. 115 pzp),
  • okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 135 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne