Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rodzaje ogłoszeń

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Rys. B. Brosz

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

Ustawa Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ogłoszeń związanych z procesem udzielania zamówienia publicznego. Każdemu z nich przypisana została inna funkcja, a co za tym idzie każde posiada inne znaczenie.

Grupy ogłoszeń

Ogłoszenia związane z procesem zawierania umowy w wyniku udzielania zamówienia publicznego można podzielić na dwie grupy:

 

1) dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamieszczane lub przekazywane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia):

  • ogłoszenie o zamówieniu (art. 40 ust. 1 oraz art. 41 pzp),
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 11 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1 pzp),
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (art. 66 ust. 2 pzp) z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki,

 

2) dotyczące kwestii innych niż postępowanie (zamieszczane poza postępowaniem):

 

  • wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych (art. 13 ust. 1 pzp),
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 95 ust. 1 i 2 pzp),
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (art. 62 ust. 2a pzp) z wykorzystaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia.

 

Poza wymienionymi pzp określa jeszcze inne rodzaje ogłoszeń, które można zakwalifikować do jednej ze wskazanych powyżej grup. Nie zostaną one szczegółowo omówione, a jedynie wyliczone, gdyż ich cechy i funkcje pokrywają się z cechami ogłoszeń poddanych szerszej analizie w dalszej części tekstu. Należy tu wskazać kolejno:

 

  • uproszczone ogłoszenie o zamówieniu (art. 106 pzp),
  • ogłoszenie o konkursie (art. 115 pzp),
  • okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 135 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne