Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nowa definicja robót budowlanych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Małgorzata Moras, Anita Kurowska

Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia jego wartości.

Legalna definicja robót budowlanych zawarta w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, odsyła do definicji robót budowlanych zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623), dalej: pr. bud.

 

Analiza tych dwóch definicji wskazuje, że ta zawarta w pzp ma charakter szerszy niż określona w pr. bud. Uwzględnia ona bowiem dodatkowo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu pr. bud. za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 

Problemów interpretacyjnych związanych w szczególności z szacowaniem wartości zamówienia przysparza fakt, że definicja robót budowlanych zawarta w pr. bud. odnosi się do pojedynczego obiektu budowlanego, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. Większość zamawiających ustalała/ustala szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane odrębnie dla każdego pojedynczego obiektu budowlanego, co – biorąc pod uwagę okoliczności poszczególnych przypadków – ma charakter uzasadniony i zgodny z prawem. Takie działanie odpowiada orzecznictwu Głównej Komisji Orzekającej (GKO).


Art. 3 pkt 7 pr. bud.

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

  1. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne