Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Nowa definicja robót budowlanych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Małgorzata Moras, Anita Kurowska

Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia jego wartości.

Legalna definicja robót budowlanych zawarta w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, odsyła do definicji robót budowlanych zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623), dalej: pr. bud.

 

Analiza tych dwóch definicji wskazuje, że ta zawarta w pzp ma charakter szerszy niż określona w pr. bud. Uwzględnia ona bowiem dodatkowo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu pr. bud. za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 

Problemów interpretacyjnych związanych w szczególności z szacowaniem wartości zamówienia przysparza fakt, że definicja robót budowlanych zawarta w pr. bud. odnosi się do pojedynczego obiektu budowlanego, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. Większość zamawiających ustalała/ustala szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane odrębnie dla każdego pojedynczego obiektu budowlanego, co – biorąc pod uwagę okoliczności poszczególnych przypadków – ma charakter uzasadniony i zgodny z prawem. Takie działanie odpowiada orzecznictwu Głównej Komisji Orzekającej (GKO).


Art. 3 pkt 7 pr. bud.

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

  1. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne